ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2021/OWES/K NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH

//ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2021/OWES/K NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie i dostarczenie materiałów dydaktyczno-biurowych.

Termin złożenia oferty: do dnia 10.05.2021 r. do godziny 12.00

Szczegółowe informacje w załączeniu:

By | 2021-05-09T19:10:31+00:00 30 kwietnia 2021|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST