O PROJEKCIE

O PROJEKCIE 2021-04-16T13:59:29+00:00

O PROJEKCIE

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej (ES). Stosowane są usługi animacji lokalnej, rozwoju ES, wsparcia podmiotów ES i przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz osób fizycznych chcących założyć taki podmiot.

Odbiorcami działania są: podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, grupy inicjatywne chcące założyć PES lub PS, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne, w szczególności zagrożone wykluczeniem społeczno- zawodowym.  Przedsięwzięcie realizowane jest na obszarze powiatów bytowskiego, lęborskiego i słupskiego oraz na terenie miasta Słupsk.

Adresaci projektu otrzymują wsparcie:
– informacyjne,
– doradcze (doradztwo ogólne, specjalistyczne i biznesowe),
– finansowe (dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy),
– animacyjne (spotkania animacyjne/warsztaty dla grup inicjatywnych) ,
– szkoleniowe (szkolenia otwarte dla PES).

Informujemy, że wszelkie wnioski/skargi oraz pochwały pod adresem OWES można zgłaszać na adres: cio@cio.slupsk.pl. lub pod numerem  +48 59 840 29 20  .

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosi o zgłaszanie uwag do pracy OWES, za pomocą skrzynki poczty elektronicznej: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST