Spółdzielnia socjalna „Pomocna dłoń”

//Spółdzielnia socjalna „Pomocna dłoń”

Spółdzielnia socjalna „Pomocna Dłoń” jest przedsiębiorstwem społecznym, założonym w marcu 2018 roku przez Gminę Słupsk. Świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z terenu powiatu słupskiego i Miasta Słupska. Głównym odbiorą usług jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku.

Ponadto, spółdzielnia oferuje usługi osobom prywatnym opiekując się klientami w ich domach. Zapewnia usługi pielęgnacyjne, wykonuje czynności mające na celu zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych np. przygotowanie posiłków, zaopatrzenie w artykuły spożywcze, itp. Przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń” zgodnie twierdzą: Nasi podopieczni mają zapewniony kontakt z otoczeniem, mogą podtrzymywać swoje zainteresowania i utrzymywać kontakty sąsiedzkie a także w miarę możliwości uczestniczyć w imprezach o charakterze lokalnym.

Spółdzielnia Socjalna „Pomocna dłoń” z siedzibą w Słupsku przy ul. Sportowej 34.

tel. 887 780 680,

Oferta:

  • usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
  • usługi osobom prywatnym opiekując się klientami w ich domach,
  • usługi pielęgnacyjne,
  • czynności mające na celu zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych np. przygotowanie posiłków, zaopatrzenie w artykuły spożywcze, itp.
2021-04-02T20:18:12+00:00
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST