REKRUTACJA DO PROJEKTU

//REKRUTACJA DO PROJEKTU
REKRUTACJA DO PROJEKTU 2021-03-23T15:53:58+00:00

Dotacje oferowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej kierowane są do nowych lub istniejących już przedsiębiorstw społecznych na obszarze powiatów: bytowskiego, lęborskiego, słupskiego i miasta Słupsk. Dofinansowanie jest przeznaczone na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, czy finansowej i są zagrożone wykluczeniem. Są to m.in. długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni lub walczący z uzależnieniami.

Przedsiębiorstwo społeczne (PS) to m.in. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje) prowadzące działalność gospodarczą.

PS mogą zostać utworzone przez:
a) grupy inicjatywne złożone z osób fizycznych i prawnych,
b) przekształcenie podmiotów ekonomii społecznej.

Nabory do programu wsparcia odbywają się co dwa miesiące. Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez Informatorów.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST