SZKOLENIA

SZKOLENIA 2017-08-10T08:26:51+00:00

SZKOLENIA

Potrzebujesz zwiększyć swoje kwalifikacje? Masz pomysł, ale brakuje Ci specjalistycznej wiedzy? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje organizację oraz prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

Spotkania mają na celu nie tylko przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej (ES), podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów ES w określonej dziedzinie wiedzy.

Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES:

powoływanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej,
– zarządzanie organizacją, finansami i zasobami ludzkimi oraz planowanie strategiczne,
– aspekty prawne, finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej
– tworzenie biznesplanów oraz planowanie działań marketingowych  (badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, itp.),
– budowanie powiązań kooperacyjnych,
– restrukturyzacja działalności,
– zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym,
– umiejętności społeczne (budowanie sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Do osób chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne skierowane są szkolenia wstępne dla członków Grup Inicjatywnych.  Mają przygotować one uczestników do wypracowania założeń dot. stworzenia podmiotu ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społecznego lub zawiązania partnerstwa.

Zakres tematyczny szkoleń dla członków/nkiń Grup Inicjatywnych:
– powoływanie PES i PS z uwzględnieniem ich poszczególnych form prawnych,
– aspekty prawne, finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
– komunikacja interpersonalna w partnerstwie/organizacji,
– działania marketingowe w PES/PS,
– zasady podejmowania działań partnerskich, w tym aplikowania o zewnętrzne środki finansowe (partnerstwa projektowe),
– umiejętności społeczne (budowanie sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Tematyka szkolenia dobierana jest do potrzeb danej Grupy Inicjatywnej.

 

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST