SZKOLENIA

SZKOLENIA 2017-07-07T12:27:29+00:00

SZKOLENIA

Potrzebujesz zwiększyć swoje kwalifikacje? Masz pomysł, ale brakuje Ci specjalistycznej wiedzy? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim oferuje wsparcie szkoleniowe, obejmujące organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Szkolenia mają na celu przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej, podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy.

Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES:
a. powoływanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej
b. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami ludzkimi
c. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej
d. tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, itp.)
e. budowanie powiązań kooperacyjnych
f. restrukturyzacja działalności
g. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym
h. umiejętności społeczne (budowanie sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Szkolenia dla osób chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne – szkolenia wstępne dla Grup Inicjatywnych
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczy wsparcie na rzecz członków Grup Inicjatywnych. Celem szkoleń jest przygotowanie członków tych grup do wypracowania założeń dot. założenia podmiotu ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społecznego lub zawiązania partnerstwa.

Zakres tematyczny szkoleń dla członków/nkiń Grup Inicjatywnych:
1. powoływanie PES i PS, z uwzględnieniem ich poszczególnych form prawnych,
2. aspekty prawne, finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
3. komunikacja interpersonalna w partnerstwie/organizacji,
4. działania marketingowe w PES/PS,
5. zasady podejmowania działań partnerskich, w tym aplikowania o zewnętrzne środki finansowe (partnerstwa projektowe),
6. umiejętności społeczne (budowanie sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Tematyka szkolenia dobierana do potrzeb danej Grupy Inicjatywnej.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST