PARTNERSTWO

PARTNERSTWO 2018-08-23T11:54:16+00:00

PARTNERSTWO

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działań Partnerstwo Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką.

Lider Centrum Inicjatyw Obywatelskich – doświadczenie i trwałość
Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO) w Słupsku wspiera rozwój ekonomii społecznej (ES) w subregionie słupskim oraz na terenie województwa pomorskiego. Promuje postawy przedsiębiorcze oraz wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie ES, współpracując m.in. z instytucjami z regionu jak i z całej Polski. CIO prowadzi działania, mające na celu silne umocowanie ich na lokalnym rynku oraz wzmocnienie jako partnera dla administracji samorządowej i rządowej.

Więcej informacji na stronie: www.cio.slupsk.pl

Partnerzy Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, Słowińska Grupa Rybacka – powiązanie z biznesem
Partnerstwo Dorzecze Słupi (PDS) oraz Słowińska Grupa Rybacka (SGR) prowadzą działalność na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Inicjatywy obejmują w szczególności organizowanie i finansowanie przedsięwzięć informacyjnych, doradczych oraz szkoleniowych, m.in. dla podmiotów ekonomii społecznej województwa pomorskiego.
Pracownicy PDS oferują bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków inwestycyjnych, wspierając tym m.in. przedsiębiorców. SGR udziela pożyczek, przyznaje środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doradza przedstawicielom organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i grup inicjatywnych/nieformalnych. Ponadto, SGR wspiera różnicowanie działalności gospodarczej, opracowywanie i wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, aktywizację społeczną, zawodową i gospodarczą mieszkańców obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej, a także przedsięwzięcia na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

Więcej informacji na stronie: www.sgr.org.pl; www.pds.org.pl

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST