OŚRODEK

OŚRODEK 2018-08-23T11:54:37+00:00

OŚRODEK

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ma na celu budowanie i wypromowanie podmiotów ekonomii społecznej(PES), w tym organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń), jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów reintegracyjnych.

Prowadzimy szeroką kampanię informacyjną, która ma się przyczynić do zgłębienia wiedzy wśród odbiorców działalności OWES na temat ekonomii społecznej(ES).

Kto może skorzystać z usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim?

Do głównych zadań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim należy:
– świadczenie usług informacyjnych w zakresie ES,
– świadczenie usług doradczych (indywidualnych i grupowych), są to m.in. punkty lub centra doradztwa, czy też doradztwo w zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł finansowania, np.: w postaci pożyczek,
– świadczenie usług szkoleniowych, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia działalności w sektorze ES,
– świadczenie usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in.: poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju PES),
– promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze,
– animacja nowych PES i Grup Inicjatywnych.

Usługi świadczone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej są ogólnodostępne. Udzielane wsparcie nie jest powiązane w żaden sposób z jakąkolwiek ideologią, doktryną lub religią.

Pochwały, skargi i wnioski związane z jakością usług wsparcia świadczonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim przyjmujemy za pośrednictwem poczty e-mail: cio@cio.slupsk.pl oraz skrzynki stacjonarnej znajdującej się w sekretariacie OWES przy ulicy Sienkiewicza 19 w Słupsku.

Uprzejmie informujemy iż, została utworzona skrzynka poczty elektronicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –kontakt.akses@mrpips.gov.pl, która służyć ma jako miejsce zbierania informacji o funkcjonowaniu akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST