OŚRODEK

OŚRODEK 2017-07-07T12:52:37+00:00

OŚRODEK

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ma na celu budowanie i wypromowanie podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń), jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów reintegracyjnych.

Prowadzona jest szeroka kampania informacyjna przy użyciu stosownych narzędzi, co przyczyni się do zgłębienia wiedzy w śród odbiorców działalności OWES na temat ekonomii społecznej.

Kto może skorzystać z usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim?

Do głównych zadań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim należy:
1) świadczenie usług informacyjnych w zakresie ekonomii społecznej,
2) świadczenie usług doradczych (indywidualnych i grupowych), m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł finansowania, np.: w postaci pożyczek,
3) świadczenie usług szkoleniowych, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
4) świadczenie usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in.: poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju PES),
5) promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,
6) animacja nowych podmiotów ekonomii społecznej i Grup Inicjatywnych.

Usługi świadczone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim są bezwzględnie związane ze wsparciem funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Udzielane wsparcie nie jest w jakikolwiek sposób uzależnione od przestrzegania przez odbiorców tego wsparcia reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii – wsparcie jest ogólnodostępne.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST