AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI 2021-03-30T13:36:04+00:00

AKTUALNOŚCI

2205 2024

25 edycja konkursu Gryf Gospodarczy!

Aktualności|

Gryf Gospodarczy to nagroda dla pomorskich firm, które wyznaczają nowe trendy i pożądane kierunki gospodarcze i przyczyniają się tym samym do rozwoju całego regionu. Innowacyjne rozwiązania, dbałość o klimat i lokalne środowisko, czy wysoka kultura organizacyjna to tylko niektóre z atutów, które są szczególnie doceniane przez kapitułę konkursową. W tym roku zachęcamy do udziału także pomorskie [...]

0204 2024

OWES w subregionie słupskim – startujemy z nowymi środkami na wspieranie ekonomii społecznej!

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich (lider projektu) wraz z partnerami – Słowińską Grupą Rybacką oraz Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, od 01.04.2024r. rozpoczęło realizację nowego projektu OWES w subregionie słupskim. Projekt dofinansowany został ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027   Projekt będzie realizowany w okresie 01.04.2024 – 30.09.2029   [...]

2603 2024

KONKURS!!!

Aktualności|

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2024 i zaprasza do składania ofert  na wsparcie finansowe projektów. Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie internetowej https://zs.mrips.gov.pl/ do 20 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00. Więcej informacji pod linkami: [...]

2902 2024

Szkolenie: „JAK POZYSKAĆ ZAMÓWIENIE I PODPISAĆ UMOWĘ – PROCEDURA UZYSKANIA ZAMÓWIENIA KROK PO KROKU. SZKOLENIE PRAKTYCZNE DLA WYKONAWCÓW.”

Aktualności|

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w jednodniowych bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzonych przez firmę Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. pn. „JAK POZYSKAĆ ZAMÓWIENIE I PODPISAĆ UMOWĘ – PROCEDURA UZYSKANIA ZAMÓWIENIA KROK PO KROKU. SZKOLENIE PRAKTYCZNE DLA WYKONAWCÓW.”  Informacje o szkoleniach  Celem szkoleń jest dostarczenie przedsiębiorcom z sektora MŚP oraz osobom zatrudnionym [...]

2202 2024

Spotkanie zdalne pn. „Warto być PS!”

Aktualności|

27 lutego br. o godz. 11:00 Departament Ekonomii Społecznej organizuje spotkanie zdalne pn. „Warto być PS!” dla wszystkich zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej, w tym ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. W spotkaniu udział weźmie Pani Katarzyna Nowakowska, Podsekretarz Stanu w MRPiPS. Na spotkaniu omówione zostaną m.in.: warunki uzyskania statusu PS, korzyści i obowiązki wynikające z posiadania statusu [...]

2806 2023

II nabór wniosków w programie „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej”

Aktualności|

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła drugi nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025. Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. [...]

2405 2023

Spotkanie informacyjne

Aktualności|

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025. Spotkanie odbędzie się w terminie: 30 maja 2023 r.  godz. 13:00 – 16:00. Szczegóły na stronie: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Spotkanie,informacyjne,4354.html?fbclid=IwAR1b1QawgIdj3VvyKGJQfzpR7qPixGTVLmNADkakyhJvEG4Ffbzk_THx3Q0

1904 2023

Aktualizacja wykazu OPP

Aktualności|

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 14 kwietnia 2023 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku. Szczegóły na stronie: https://niw.gov.pl/kwietniowa-aktualizacja-wykazu-opp-15-za-2022-rok/

2303 2023

Konsultacje projektu resortowego programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne

Aktualności|

Zapraszam do udziału w konsultacjach projektu resortowego programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne. Wszystkie potrzebne informacje znajdują Państwo tutaj: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Konsultacje,programu,Przedsiebiorstwo,PLUS,Spoleczne,3442.html Ze wsparcia w ramach programu skorzystać mogą przedsiębiorstwa społeczne, a także podmioty ekonomii społecznej, które zdecydują się taki status uzyskać. Środki finansowe z funduszu pracy i funduszu solidarnościowego będzie można uzyskać na wsparcie zatrudnienia, pokrycie kosztów bieżących [...]

0303 2023

ROCZNE SPRAWOZDANIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

Aktualności|

Przypominamy, że już 31 marca upływa termin złożenie sprawozdania z działalności przedsiębiorstw społecznych. W tym roku, proces sprawozdawczy będzie odbywał się poza Centralną Aplikacją Statystyczną (CAS). Sprawozdanie można złożyć w wersji papierowej  na adres Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (Wydział Polityki Społecznej) bądź drogą mailową na adres wps@gdansk.uw.gov.pl. W załączeniu wzór sprawozdania: sprawozdanie z działalności>>> oraz poradnik jak poprawnie [...]

2102 2023

SEMINARIUM – ON – LINE

Aktualności|

Zapraszamy na seminarium pn.: Firma odpowiedzialna społecznie - raportowanie społeczne ESG i ESRS-S3 – od czego zacząć? Czy stworzenie programu CSR można zlecić? Celem seminarium jest zaprezentowanie wyzwań związanych z raportowaniem działań społecznych w ramach standardów ESRS-S3. W ramach spotkania chcemy wyjaśnić różnice w pojęciach oraz wskazać, co powinno być punktem wyjścia, w planowaniu działań [...]

0902 2023

KONKURS – Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022 – 2025

Aktualności|

Program Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025 to nowy instrument, dzięki któremu Minister Rodziny i Polityki Społecznej może wspierać rozwój tego sektora. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwe będzie zwiększanie oddziaływania PES w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie deinstytucjonalizacji usług społecznych. W ramach Programu wspierane będą działania [...]

0711 2022

USTAWA O EKONOMII SPOŁECZNEJ

Aktualności|

Zapraszamy do zapoznania się z nową Ustawą o ekonomii społecznej. Ustawa reguluje: 1) organizację i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego;2) zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym;3) instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego;4) zasady i formy wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej;5) ochrona danych osobowych w związku z realizacją celów wynikających [...]

3105 2022

Biuletyn Informacyjny 05/2022

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 05/2022. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2804 2022

Biuletyn informacyjny 04/2022

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 04/2022. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

1504 2022

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Aktualności|

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują [...]

2803 2022

Biuletyn 03/2022

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 03/2022. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

0803 2022

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/OWES/2022 NA PRZEPROWADZENIE KURSU CREATIVE NINJA

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

2502 2022

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 02/2022. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2402 2022

Biuletyn Informacyjny 02/2022

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 02/2022. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2402 2022

SZKOŁA LIDERÓW ZAPRASZA !!!

Aktualności|

ZOSTAŃ LIDEREM/KĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ rusza V edycja Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku   Jak wzmocnić swoje umiejętności liderskie, skutecznie zarządzać zmianą w organizacji? Jak pozyskiwać fundusze i partnerów do współpracy? Jak używać narzędzi online w organizacji? 6 dni szkoleń, 12 uczestników i uczestniczek, doskonale przygotowani trenerzy i trenerki, [...]

0902 2022

XVII konkurs na wsparcie finansowe

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo [...]

2701 2022

Biuletyn informacyjny OWES 01/2022

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 01/2022. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST