AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI 2021-03-30T13:36:04+00:00

AKTUALNOŚCI

2308 2021

SZKOŁA LIDERÓW ZAPRASZA !!!

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słowińska Grupa Rybacka i Partnerstwo Dorzecze Słupi zapraszają, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie i poszerzyć wiedzę z obszaru ekonomii społecznej, do bezpłatnego udziału w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej. Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej skierowana jest do przedstawicieli/lek środowiska lokalnego, osób zaangażowanych w działalność na rzecz tegoż środowiska, działających w obszarze przedsiębiorczości społecznej [...]

0907 2021

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – Fundacja Rozwoju Przedsiędbiorczości w Suwałkach.

Aktualności|

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach proponuje korzystne warunki Pożyczki Płynnościowej dla Pomiotów Ekonomii Społecznej. Środki mogą być przeznaczone na poprawę płynności finansowej oraz wsparcia dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią w celu zapewnienia płynnościowego finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt ten ma nadal charakter ogólnopolski i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach udziela Podmiotom tego, jakże potrzebnego instrumentu [...]

2906 2021

Biuletyn informacyjny OWES 07/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 07/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2506 2021

Konferencja online „Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego” 29.06.2021 godz. 16:00

Aktualności|

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty reintegracyjne, samorządy i wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną na konferencję on-line, która odbędzie się 29 czerwca (wtorek) 2021 r. w godz. 16.00-20.00 pod hasłem Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa [...]

0206 2021

Biuletyn informacyjny OWES 06/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 06/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

3105 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – MARKETINGOWEGO

Aktualności|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – MARKETINGOWEGO Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług [...]

2405 2021

Uwaga! Wydłużeniu uległ termin składania wniosków na bezzwrotne wsparcie finansowe w ramach XV rundy konkursowej.

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim informuje, iż  wydłużeniu uległ termin składania wniosków na bezzwrotne wsparcie finansowe w ramach XV rundy konkursowej. Wnioski będą przyjmowane poprzez portal WITKAC.PL w terminie do 10.06.2021r. do 23:59:59 Podpisane potwierdzenie złożenia wniosku należy dostarczyć do biura CIO lub wysłać skanem na adres: patrycja.czawlytko@cio.slupsk.pl do dnia 15.06.2021r. do godz. 15:00

1705 2021

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 – ogłoszenie konkursu

Aktualności|

Minister Rodziny i Polityki Społecznej  zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego  do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym [...]

1005 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – MARKETINGOWEGO

Aktualności|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – MARKETINGOWEGO Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług [...]

3004 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2021/OWES/K NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH

Aktualności|

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie i dostarczenie materiałów dydaktyczno-biurowych. Termin złożenia oferty: do dnia 10.05.2021 r. do [...]

2804 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – MARKETINGOWEGO

Aktualności|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – MARKETINGOWEGO Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług [...]

2204 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia [...]

0704 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – PRAWNEGO

Aktualności|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO - PRAWNEGO Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług [...]

1003 2021

Biuletyn informacyjny OWES 03/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 03/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

1202 2021

SZKOLENIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 24.02.2021 r.

Aktualności|

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: „Prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej” Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu Miasta [...]

1002 2021

Biuletyn informacyjny OWES 02/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 02/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

0202 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCE NA PRZEPROWADZENIU SZKOLENIA PT.: „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU. WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Aktualności|

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCE NA PRZEPROWADZENIU SZKOLENIA pt.:  "Prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej”. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego [...]

0801 2021

XIV Nabór na wsparcie finansowe

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo [...]

0701 2021

Biuletyn informacyjny OWES 01/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 01/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

1112 2020

Konferencja pt.: „Rozwijamy się! Nowe rozwiązania dla Grup Inicjatywnych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Środki finansowe na rozwój”.

Aktualności|

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w konferencji: Rozwijamy się! Nowe rozwiązania dla Grup Inicjatywnych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Środki finansowe na rozwój. Do udziału w konferencji zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z powiatów [...]

2611 2020

Szkolenie RODO – 03.12.2020 r.

Aktualności|

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: RODO – unijne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz ich wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej Do udziału [...]

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST