AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI 2021-03-30T13:36:04+00:00

AKTUALNOŚCI

3105 2022

Biuletyn Informacyjny 05/2022

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 05/2022. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2804 2022

Biuletyn informacyjny 04/2022

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 04/2022. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

1504 2022

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Aktualności|

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują [...]

2803 2022

Biuletyn 03/2022

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 03/2022. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

0803 2022

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/OWES/2022 NA PRZEPROWADZENIE KURSU CREATIVE NINJA

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

2502 2022

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 02/2022. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2402 2022

Biuletyn Informacyjny 02/2022

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 02/2022. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2402 2022

SZKOŁA LIDERÓW ZAPRASZA !!!

Aktualności|

ZOSTAŃ LIDEREM/KĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ rusza V edycja Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku   Jak wzmocnić swoje umiejętności liderskie, skutecznie zarządzać zmianą w organizacji? Jak pozyskiwać fundusze i partnerów do współpracy? Jak używać narzędzi online w organizacji? 6 dni szkoleń, 12 uczestników i uczestniczek, doskonale przygotowani trenerzy i trenerki, [...]

0902 2022

XVII konkurs na wsparcie finansowe

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo [...]

2701 2022

Biuletyn informacyjny OWES 01/2022

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 01/2022. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

1712 2021

Biuletyn informacyjny OWES 12/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 12/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

1511 2021

Biuletyn informacyjny OWES 11/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 11/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

0811 2021

XVI konkurs na przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo [...]

0710 2021

Biuletyn informacyjny OWES 10/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 10/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

0809 2021

Biuletyn informacyjny OWES 09/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 09/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2308 2021

SZKOŁA LIDERÓW ZAPRASZA !!!

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słowińska Grupa Rybacka i Partnerstwo Dorzecze Słupi zapraszają, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie i poszerzyć wiedzę z obszaru ekonomii społecznej, do bezpłatnego udziału w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej. Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej skierowana jest do przedstawicieli/lek środowiska lokalnego, osób zaangażowanych w działalność na rzecz tegoż środowiska, działających w obszarze przedsiębiorczości społecznej [...]

1908 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ

Aktualności|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie i dostarczanie posiłków. Termin [...]

1108 2021

Biuletyn informacyjny OWES 08/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 08/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

0907 2021

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – Fundacja Rozwoju Przedsiędbiorczości w Suwałkach.

Aktualności|

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach proponuje korzystne warunki Pożyczki Płynnościowej dla Pomiotów Ekonomii Społecznej. Środki mogą być przeznaczone na poprawę płynności finansowej oraz wsparcia dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią w celu zapewnienia płynnościowego finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt ten ma nadal charakter ogólnopolski i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach udziela Podmiotom tego, jakże potrzebnego instrumentu [...]

2906 2021

Biuletyn informacyjny OWES 07/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy Biuletyn Informacyjny OWES nr 07/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2506 2021

Konferencja online „Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego” 29.06.2021 godz. 16:00

Aktualności|

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty reintegracyjne, samorządy i wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną na konferencję on-line, która odbędzie się 29 czerwca (wtorek) 2021 r. w godz. 16.00-20.00 pod hasłem Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa [...]

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST