AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI 2021-03-30T13:36:04+00:00

AKTUALNOŚCI

0206 2021

Biuletyn informacyjny OWES 06/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 06/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2405 2021

Uwaga! Wydłużeniu uległ termin składania wniosków na bezzwrotne wsparcie finansowe w ramach XV rundy konkursowej.

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim informuje, iż  wydłużeniu uległ termin składania wniosków na bezzwrotne wsparcie finansowe w ramach XV rundy konkursowej. Wnioski będą przyjmowane poprzez portal WITKAC.PL w terminie do 10.06.2021r. do 23:59:59 Podpisane potwierdzenie złożenia wniosku należy dostarczyć do biura CIO lub wysłać skanem na adres: patrycja.czawlytko@cio.slupsk.pl do dnia 15.06.2021r. do godz. 15:00

1705 2021

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 – ogłoszenie konkursu

Aktualności|

Minister Rodziny i Polityki Społecznej  zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego  do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym [...]

1005 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – MARKETINGOWEGO

Aktualności|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – MARKETINGOWEGO Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług [...]

3004 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2021/OWES/K NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH

Aktualności|

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie i dostarczenie materiałów dydaktyczno-biurowych. Termin złożenia oferty: do dnia 10.05.2021 r. do [...]

2804 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – MARKETINGOWEGO

Aktualności|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – MARKETINGOWEGO Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług [...]

2204 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia [...]

0704 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – PRAWNEGO

Aktualności|

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO - PRAWNEGO Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług [...]

1003 2021

Biuletyn informacyjny OWES 03/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 03/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

1202 2021

SZKOLENIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 24.02.2021 r.

Aktualności|

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: „Prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej” Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu Miasta [...]

1002 2021

Biuletyn informacyjny OWES 02/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 02/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

0202 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCE NA PRZEPROWADZENIU SZKOLENIA PT.: „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU. WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Aktualności|

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCE NA PRZEPROWADZENIU SZKOLENIA pt.:  "Prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej”. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego [...]

0801 2021

XIV Nabór na wsparcie finansowe

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo [...]

0701 2021

Biuletyn informacyjny OWES 01/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 01/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

1112 2020

Konferencja pt.: „Rozwijamy się! Nowe rozwiązania dla Grup Inicjatywnych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Środki finansowe na rozwój”.

Aktualności|

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w konferencji: Rozwijamy się! Nowe rozwiązania dla Grup Inicjatywnych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Środki finansowe na rozwój. Do udziału w konferencji zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z powiatów [...]

2611 2020

Szkolenie RODO – 03.12.2020 r.

Aktualności|

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: RODO – unijne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz ich wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej Do udziału [...]

2011 2020

Doradztwo prawne w OWES

Aktualności|

Szanowni Państwo przypominamy że Podmioty Ekonomii Społecznej mogą korzystać z doradztwa prawnego w OWES. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczy doradztwo prawne dla: – Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym organizacji pozarządowych, dalej zwanych PES) nieprowadzących działalności gospodarczej, planujących ekonomizację, pod warunkiem przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne (co wiąże się ze stworzeniem miejsca pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem [...]

1811 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE 09/2020/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCE NA PRZEPROWADZENIU SZKOLENIA PT: RODO – UNIJNE ZMIANY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ ICH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Aktualności|

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pt: RODO – unijne zmiany w zakresie [...]

1211 2020

Jak? Być i działać razem. Już 24 listopada odbędzie się 9. Forum Inicjowania Rozwoju! [ON-LINE]

Aktualności|

We wtorek, 24 listopada br. po raz dziewiąty odbędzie się Forum Inicjowania Rozwoju. W tym roku z powodu epidemii COVID-19 wydarzenie odbędzie się w formule on-line. Forum Inicjowania Rozwoju Forum to coroczne spotkanie biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu pełne otwartości, inspiracji, dzielenia się dobrymi praktykami innowacyjnych inicjatyw społecznych w partnerstwach CSR na rzecz realizowania celów [...]

0411 2020

Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe do włączenia się do programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Aktualności|

Mając na uwadze trudną sytuację związaną z trwającą pandemią Covid-19, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS informuje, że w związku uruchomieniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów w ramach programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, istnieje możliwość włączenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych i organizacji [...]

0311 2020

VII KONGRES WSPÓŁPRACY LOKALNEJ – Wspomnienie Henryka Wujca

Aktualności|

W ramach VII Kongresu Współpracy Lokalnej pierwsze spotkanie poświęcone będzie wybitnej postaci w historii Polski – Henrykowi Wujcowi. Zapraszamy Państwa do zgłoszenia uczestnictwa poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY. Spotkanie odbędzie się 17go listopada o godz. 10:15 w formule on-line. Kongres Współpracy Lokalnej to spotkania, których celem jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi instytucje centralne, samorządy, organizacje [...]

0210 2020

Zapraszamy na Targi CSR online !!!

Aktualności|

Targi CSR online kierowane są do szerokiego grona odbiorców. To wydarzenie adresowane zarówno do biznesu, jak i jego otoczenia: społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, uczelni, szkół, mediów, administracji i samorządów. Formuła online sprawia, że każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie mógł przez 5 dni brać czynny udział w Targach CSR. 8. Targi CSR odbędą się w [...]

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST