DOTACJE

DOTACJE 2017-07-07T12:24:04+00:00

DOTACJE

Chcesz założyć spółdzielnię socjalną? Potrzebujesz dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku świadczy wsparcie finansowe na rzecz przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Oferujemy wszystkim osobom zainteresowanym utworzeniem miejsca pracy w istniejącym, bądź nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym, dotacje i wsparcie pomostowe:

– dotacje do 22 500 zł na jedno miejsce pracy, maksymalnie 111 500 zł na przedsiębiorstwo społeczne;

– wsparcie pomostowe do 13 992 zł na osobę co daje nawet 69 960 zł na przedsiębiorstwo społeczne;

– możliwość finansowania 100% inwestycji (bez wkładu własnego i opłat).

Dotację na utworzenie nowych miejsc pracy otrzymać mogą:

grupa inicjatywna, która założy przedsiębiorstwo społeczne (PS) – w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, chcący założyć przedsiębiorstwo społeczne )spółdzielnię osób prawnych)

podmiot ekonomii społecznej, który przekształci się w przedsiębiorstwo społeczne (PS) – w tym organizacja pozarządowa, prowadząca CIS, a chcąca się przekształcić w PS.

Dotacje udzielane są w oparciu o regulamin udzielania wsparcia finansowego (zgodny z programem finansującym udzielenie wsparcia finansowego). Regulamin posiada kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia wsparcia finansowego.

Podstawowe wsparcie pomostowe

Bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana jest w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w maksymalnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przedłużone wsparcie pomostowe

Bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana jest w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w maksymalnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST