DOTACJE

DOTACJE 2017-08-10T08:28:31+00:00

DOTACJE

Chcesz założyć spółdzielnię socjalną? Potrzebujesz dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie pracowników? Oferujemy dotacje i wsparcie pomostowe wszystkim osobom zainteresowanym utworzeniem miejsca pracy dla zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w istniejącym, bądź nowo powstałym przedsiębiorstwie społecznym.

W naszym ośrodku można starać się o:

– dotacje do 22 500 zł na jedno miejsce pracy, maksymalnie 111 500 zł na przedsiębiorstwo społeczne,

– wsparcie pomostowe do 13 992 zł na osobę co daje nawet 69 960 zł na przedsiębiorstwo społeczne,

– możliwość finansowania 100% inwestycji (bez wkładu własnego i opłat).

Dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc pracy otrzymać mogą:

grupa inicjatywna, która założy przedsiębiorstwo społeczne (PS) – w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, chcący założyć PS (spółdzielnię osób prawnych)

– podmiot ekonomii społecznej, który przekształci się w przedsiębiorstwo społeczne – w tym organizacja pozarządowa, prowadząca Centrum Integracji Społecznej, a chcąca się przekształcić w PS.

Dotacje przyznawane są w oparciu o regulamin udzielania wsparcia finansowego . Dokument posiada kryteria formalne oraz merytoryczne przyznawania dofinansowania, opisuje warunki decydujące o odrzuceniu, czy zatwierdzeniu wniosku o dotację, a także obejmuje kwestie mówiące o tym, kiedy pismo jest kierowane do poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia wsparcia finansowego.

Podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe

Bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana jest w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w maksymalnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST