INFORMACJA

INFORMACJA 2021-07-09T09:45:09+00:00

Jesteś zainteresowany/a działaniem w sektorze ekonomii społecznej? Reprezentujesz podmiot ekonomii społecznej, jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot reintegracyjny? W Punktach Informacyjnych możesz zapoznać się z aktualną ofertą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Informatorzy powiedzą Ci o:
– zasadach uruchamiania przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych osób fizycznych i prawnych,
– możliwych do pozyskania środkach finansowych na rozwój przedsiębiorstwa społecznego,
– zasadach prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej,
– zawiązywaniu i rozwoju partnerstw oraz sieci współpracy lokalnych podmiotów, w tym instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej,
– zmieniających się przepisach prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej.

Nasi pracownicy udzielają informacji mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym OWES w godzinach 8:00-16:00. Mogą również skierować Cię na doradztwo specjalistyczne.

W punktach dostępne są także materiały promocyjne dotyczące działalności ośrodka. Na wszelkie pytania można uzyskać odpowiedzi biorąc udział w organizowanych przez OWES seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych itp. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej oraz profilu na Facebooku.

Punkt Informacyjny OWES w Słupsku
ul. Sienkiewicz 19
76-200 Słupsk
tel. 59 840 29 20
e-mail: cio@cio.slupsk.pl
Informatorka: Aleksandra Barańska

Punkt Informacyjny OWES w Bytowie
ul. Podzamcze 34
77-100 Bytów
tel. 533 339 188
Informator: Piotr Pradella

Punkt Informacyjny OWES w Lęborku
ul. Krzywoustego 1
84-300 Lębork
tel. 576 448 352
Informatorka: Aleksandra Zawadzka

W punktach dostępne są stale materiały promocyjne nt. działalności OWES.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST