INFORMACJA

INFORMACJA 2017-07-07T12:25:18+00:00

INFORMACJA

Jesteś zainteresowany/a działaniem w sektorze ekonomii społecznej? Reprezentujesz podmiot ES, Jednostkę Samorządu Terytorialnego lub podmiot reintegracyjny? W Punktach Informacyjnych Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zapoznasz się z aktualną ofertą. Informatorzy udzielą Ci informacji m.in. o:
– zasadach uruchamiania przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych osób fizycznych i spółdzielni socjalnych osób prawnych;
– możliwych do pozyskania środkach finansowych na rozwój przedsiębiorstwa społecznego,
zasadach prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej,
– zawiązywaniu i rozwoju partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów, w tym instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.
– zmieniających się przepisach prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej.

Nasz Informator udzieli Ci informacji mailowo, telefonicznie, a także bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym OWES w godzinach 8:00-16:00, bądź skieruje na specjalistyczne doradztwo.

Punkt Informacyjny OWES w Słupsku
ul. Sienkiewicz 19
76-200 Słupsk
tel. 59 840 29 20
e-mail: cio@cio.slupsk.pl
Informatorka: Małgorzata Kiernicka, Ewa Bojarska

Punkt Informacyjny OWES w Bytowie
ul. Podzamcze 34
77-100 Bytów
tel. 533 339 188
Informator: Piotr Pradella

Punkt Informacyjny OWES w Lęborku
ul. Krzywoustego 1
84-300 Lębork
tel. 694 242 952, 728 945 959
Informatorka: Marta Wolff

W punktach dostępne są stale materiały promocyjne nt. działalności OWES.

Informacji zaczerpniesz na stronie internetowej www.owes-slupsk.pl, a także biorąc udział w organizowanych przez OWES seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych itp.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST