PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE

/PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE
PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE 2021-03-30T13:54:35+00:00

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE

0401 2021

STOWARZYSZENIE EDUQ

Stowarzyszenie EDUQ z siedzibą w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1 jest organizacją pożytku publicznego działającą na terenie powiatu lęborskiego od 2008 roku, działa na rzecz wspierania społeczności lokalnej poprzez jej motywowanie i promowanie aktywnych, prospołecznych postaw. Bar Miejski w Lęborku założony przy Stowarzyszeniu EDUQ, w czerwcu 2018r. oferuje usługi cateringowe, dania obiadowe. tel. 694 242 952

0401 2021

Spółdzielnia socjalna „Pomocna dłoń”

Spółdzielnia socjalna „Pomocna Dłoń” jest przedsiębiorstwem społecznym, założonym w marcu 2018 roku przez Gminę Słupsk. Świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z terenu powiatu słupskiego i Miasta Słupska. Głównym odbiorą usług jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku. Ponadto, spółdzielnia oferuje usługi osobom prywatnym opiekując się klientami w ich domach. Zapewnia usługi [...]

0401 2021

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „DRABINA”

Spółdzielnia Socjalna „Drabina” z siedzibą w Ustce jest podmiotem ekonomii społecznej założonym przez Miasto Słupsk i Gminę Miasto Ustka, dzięki wsparciu OWES w Słupsku. Rozpoczęła działalność od 21 czerwca 2018r. Pracę w naszej Spółdzielni mogą znaleźć przede wszystkim osoby, które uczestniczyły w reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce i Centrum [...]

0401 2021

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „BOCIEK”

Spółdzielnia Socjalna „Bociek” została założona z inicjatywy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku. Członkami założycielami Spółdzielni są Gmina Słupsk oraz Stowarzyszenie „Nasza Krępa”. Spółdzielnia Socjalna „Bociek” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 24 stycznia 2014 r. Głównym zadaniem Spółdzielni jest utrzymanie czystości w wybranych miejscowościach Gminy Słupsk. W ofercie spółdzielni znajdują się: konserwacja i [...]

0401 2021

PRZYSTAŃ ADVENTURE SP. ZO.O.

Przedsiębiorstwo społeczne Przystań Adventure sp. z o.o. non profit, zostało utworzone 21.11.2018 r. z inicjatywy m.in Fundacji Kaszubskie Słoneczniki. Przystań Adventure sp. z o.o.  prowadzi działalność gospodarczą polegającą na: świadczeniu usług w zakresie całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Fundacji Kaszubskie Słoneczniki, organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w zakresie półkolonii, kolonii (działalność [...]

0401 2021

KEPICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji powstał w sierpniu 2018 r. Celem działalności jest integracja społeczna, popularyzacja sportu, a także zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w dziedzinie rekreacji i wypoczynku. KOSiR zajmuje się: organizacją imprez sportowo-kulturalnych na terenie gminy Kępice, zarządzaniem i wynajmem obiektów sportowych, prowadzeniem zajęć prozdrowotnych, ruchowych, organizowaniem dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci, prowadzeniem infrastruktury [...]

0401 2021

FUNDACJA PRZYSTAŃ

Fundacja PRZYSTAŃ z siedzibą w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13A, powstała aby dać szansę na pracę i usamodzielnienie osobom z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną ze Słupska i powiatu słupskiego. Przedsiębiorstwo ma charakter społeczny więc wszystkie wypracowane środki przeznacza na pomoc  swoim podopiecznym. Oferta: 

0401 2021

FUNDACJA PODARUJ ODROBINĘ SZCZĘŚCIA

Fundacja podaruj odrobinę szczęścia jest organizacją, która powstała z pasji i zaangażowania specjalistów w dziedzinie psychologii, socjoterapii, pedagogiki i prawa. Inicjatywa powstała z potrzeby serca oraz głębokiej świadomości społecznej wynikającej z wieloletniego doświadczenia zawodowego zdobywanego na lokalnym gruncie. Punkt przedszkolny „SZCZĘŚLIWA PRZYSTAŃ” w Lęborku prowadzony przez Fundację „Podaruj odrobine szczęścia” otwarty w marcu 2019 roku. [...]

0401 2021

FUNDACJA „ROZWIŃ SKRZYDŁA”

Fundacja powstała w lipcu 2018r. a jej podstawowym celem działania jest budowanie profesjonalnych form opieki dziennej nad dziećmi i wspieranie ich rozwoju, które oferuje w Klubiku Dziecięcym “Motylek” w Czarnej Dąbrówce. Oferta: Opieka dzienna nad dziećmi od 1 do 3 lat - doświadczone, troskliwe i oddane opiekunki, domowa atmosfera, - indywidualne podejście do każdego dziecka, wspomagające jego [...]

0401 2021

FUNDACJA „PION”

Fundacja PiON z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 66/9 ma na celu upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań budownictwa naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej, oraz ochrona przyrody. tel. 730151392 Fundacja Pion oferuje wsparcie seniorom w Słupsku w postaci usługi "Fachman dla seniora". Dzięki niej, osoby samotne, starsze i schorowane, mogą otrzymać pomoc w nieskomplikowanych pracach naprawczych.  

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST