DORADZTWO

DORADZTWO 2017-08-10T08:27:24+00:00

DORADZTWO

Masz pomysł na przedsiębiorstwo społeczne, ale nie wiesz jak zacząć? Pracujesz już w sektorze ekonomii społecznej i szukasz odpowiednich rozwiązań? W ramach projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oferujemy trzy rodzaje doradztw.

Są one kierowane do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (PES), jednostek samorządów terytorialnych, instytucji otoczenia ekonomii społecznej i osób fizycznych, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, które są zainteresowane założeniem, przystąpieniem lub rozwojem PES, bądź stworzeniem przedsiębiorstwa społecznego (PS).

 1. Doradztwo ogólne:
  – zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
  – zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form prawnych i typów),
  – rejestrowanie działalności PES,
  – zewnętrzne finansowanie PS i PES,
  – prowadzenie działalności statutowej ES.
 2. Doradztwo specjalistyczne:
  – w zakresie prawnym: prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS, prawne aspekty działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES, obowiązki pracodawcy względem pracowników,
  – w zakresie księgowo – podatkowym: rachunkowość PES, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,
  – w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów,
  – w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł finansowania działalności wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe,
  – w zakresie marketingowym: planowanie marketingowe, kształtowanie elastyczności ofertowej, polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów, opracowanie/ modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych, badania rynku, wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.
 3. Doradztwo biznesowe:
  doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej,
  – poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowania danych i ofert,
  – przygotowanie i praca nad biznes planem,
  – negocjacje z instytucjami finansującymi.
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST