OWES w subregionie słupskim – startujemy z nowymi środkami na wspieranie ekonomii społecznej!

//OWES w subregionie słupskim – startujemy z nowymi środkami na wspieranie ekonomii społecznej!

Centrum Inicjatyw Obywatelskich (lider projektu) wraz z partnerami – Słowińską Grupą Rybacką oraz Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, od 01.04.2024r. rozpoczęło realizację nowego projektu OWES w subregionie słupskim.

Projekt dofinansowany został ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027

 

Projekt będzie realizowany w okresie 01.04.2024 – 30.09.2029

 

Celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej, wzmocnienie jego potencjału oraz zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w subregionie słupskim. Cel zostanie osiągnięty poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe w zakresie powstawania Podmiotów Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstw Społecznych i tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz zapewnienie kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia istniejącym PES i ich pracownikom, w szczególności przedsiębiorstwom społecznym.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Animacja lokalna i rozwój potencjału PES i PS
 • Wspieranie społeczności lokalnych oraz grup nieformalnych w tworzeniu PES/PS
 • Badanie potencjału i potrzeb istniejących PES/PS oraz oferowanie wsparcia merytorycznego adekwatnego do potrzeb
 • Wspieranie zawiązywania partnerstw lokalnych i sieci współpracy w celu wzmocnienia potencjału PES/PS
 • Współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie ekonomii społecznej
 • Zachęcanie biznesu do współpracy z PES/PS oraz do tworzenia strategii ESG
 • Zachęcanie JST do zlecania zadań publicznych PES/PS z wykorzystaniem klauzul społecznych
 • Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych
 • Edukacja i wsparcie w zakresie korzystania z dostępnych narzędzi partycypacji społecznej m.in. konsultacji
 • Analizowanie środowiska lokalnego pod katem zapotrzebowania na świadczenie usług społecznych przez PES/PS
 • Świadczenie usług doradztwa kluczowego, biznesowego i specjalistycznego, m.in. prawnego, marketingowego, z zakresu PZP.
 • Realizacja dyżurów doradczych m.in. w Lęborku zgodnie z harmonogramem
 • Realizacja wizyt studyjnych dla Grup Inicjatywnych chcących założyć PES/PS oraz dla istniejących PES/PS myślących o poszerzeniu swojej działalności
 • Wsparcie PES w postaci mentoringu, coachingu oraz facylitacji innowacji
 • Organizacja szkoleń dla PES podnoszących kompetencje i kwalifikacje
 • Realizacja kursów/szkoleń zawodowych dla osób planowanych do zatrudnienia w PS
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie PS w tworzeniu Indywidualnych Planów Reintegracji

 

 1. Tworzenie PS oraz wspieranie ich działalności
 • Utworzenie 130 nowych miejsc pracy w nowotworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych
 • W projekcie zaplanowano utworzenie:

25 miejsc pracy na 1 etat

40 miejsc pracy na ¾ etatu

65 miejsc pracy na ½ etatu

 • Wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w PS – bez względu na wysokość etatu 31 229zł
 • Wsparcie finansowe na utrzymanie nowych miejsc pracy, w zależności od wysokości etatu:

Przy zatrudnieniu na 1 etat – 32 400 zł

Przy zatrudnieniu na 3/4 etatu – 24 300 zł

Przy zatrudnieniu na 1/2 etatu- 16 200 zł

 • Wsparcie finansowe na realizację Indywidualnych Planów Reintegracyjnych – 80 świadczeń reintegracyjnych x średnio 6 337,50 zł

Główne rezultaty projektu:

 • w wyniku projektu wsparcie uzyska 160 osób,
 • powstanie 130 miejsc pracy
 • objętych działaniami projektu będzie 90 podmiotów ekonomii społecznej.

 

Wartość projektu: 13 569 468,00 zł

Wartość dofinansowania: 13 235 733,10 zł

Wysokość Funduszy Europejskich: 11 534 047,80 zł

 

 

 

 

 

 

 

By | 2024-04-04T09:24:58+00:00 02 kwietnia 2024|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST