XIV Nabór na wsparcie finansowe

//XIV Nabór na wsparcie finansowe

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z załącznikami w ramach XIV rundy konkursowej będą przyjmowane w terminie od 08.01.2021 roku do 19.02.2021 roku.

Numer konkursu: XIV/2021
Zadania mogą być realizowane od 08.01.2021 do 19.02.2021
Termin składania potwierdzeń w wersji papierowej: 2021-02-24 15:00:00
Miejsce składania potwierdzeń w wersji papierowej: Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 19 II p., 76-200 Słupsk
Kwota przeznaczona na dotacje:

  • Pula środków ogółem: 1 147 500,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset zł)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 225 000,00 zł

 Wkład własny: Niewymagany
By | 2021-01-08T12:30:17+00:00 08 stycznia 2021|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST