Szkolenie: „FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację” w Lęborku

//Szkolenie: „FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację” w Lęborku

,,Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką    i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu lęborskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Termin i miejsce szkolenia: 14 marzec 2018r.,  Lębork, ul. Krzywoustego 1, sala 108, godz. 09.00-15:00
Program szkolenia obejmuje:

  1. Wytyczne do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (rodzaje wnioskodawców, terminy realizacji, kwoty dotacji idt.).
  2. Wymogi formalne i merytoryczne stosowane na etapie oceny w konkursie.
  3. Priorytety i obszary wsparcia w ramach Programu Operacyjnego FIO
  4. Omówienie formularza wniosku – jak zaplanować całe przedsięwzięcie (koszty, zasoby, narzędzia, harmonogram, rezultaty)

Informacje dodatkowe:  zapewniamy koszty udziału  – w tym wyżywienia, materiałów szkoleniowych, a także zwracamy część kosztów podróży, a w razie potrzeby zapewniamy koszt opieki nad osobami zależnymi.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres mailowy: martaj.wolff@gmail.com  lub dostarczenie osobiście do punktu informacyjnego w Lęborku na ul. Krzywoustego 1, pok. 135 – do dnia 13 marca 2018.

Dodatkowych informacji w sprawie szkolenia udziela Marta Wolff  tel. 694 242 952

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy !

By | 2018-03-08T14:25:28+00:00 08 marca 2018|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST