IX nabór na wsparcie finansowe – przedłużony nabór

//IX nabór na wsparcie finansowe – przedłużony nabór

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, w ramach IX rundy konkursowej można składać poprzez system Witac.pl w terminie do 02 czerwca 2019 r.

By | 2019-05-20T10:33:36+00:00 20 maja 2019|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST