ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – MARKETINGOWEGO

//ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – MARKETINGOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2021/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – MARKETINGOWEGO

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług doradztwa specjalistycznego – marketingowego.

Termin złożenia oferty: do dnia 06.05.2021 r. do godziny 15.00

Szczegółowe informacje w załączeniu:

By | 2021-05-09T19:01:28+00:00 28 kwietnia 2021|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST