XVII konkurs na wsparcie finansowe

//XVII konkurs na wsparcie finansowe
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z załącznikami w ramach XVII rundy konkursowej będą przyjmowane w terminie od 09.02.2022 roku do 09.03.2022 roku.
 
Numer konkursu: XVII
Zadania mogą być realizowane od 09.02.2022 do 30.06.2022
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-03-11 15:00:00
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 19 II p., 76-200 Słupsk
Kwota przeznaczona na dotacje:

  • Pula środków ogółem: 292 500,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset zł)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 225 000,00 zł

By | 2022-02-09T16:56:27+00:00 09 lutego 2022|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST