XVI konkurs na przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

//XVI konkurs na przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z załącznikami w ramach ostatniej, XVI rundy konkursowej, będą przyjmowane w terminie od 29.10.2021 roku do 19.11.2021 roku.

Numer konkursu: XVI/2021
Zadania mogą być realizowane od 29.10.2021 do 31.05.2022
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2021-11-22 15:00:00
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 19 II p., 76-200 Słupsk
Kwota przeznaczona na dotacje:

  • Pula środków ogółem: 225 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy zł)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 225 000,00 zł
Wkład własny: Niewymagany

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE NA PORTALU WITKAC.PL 
By | 2021-11-10T19:55:41+00:00 08 listopada 2021|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST