XIII Nabór na wsparcie finansowe

//XIII Nabór na wsparcie finansowe

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z załącznikami w ramach XIII rundy konkursowej będą przyjmowane w terminie od 31.08.2020 roku do 25.09.2020 roku.

Zadania mogą być realizowane od 2020-08-31 do 2021-08-31

Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2020-09-30 15:00:00

Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 19 II p., 76-200 Słupsk

Kwota przeznaczona na dotacje:

  • Pula środków ogółem: 1 237 500,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset zł)
  • Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 225 000,00 zł

Wkład własny: Niewymagany 

Szczegóły wraz dokumentacją konkursową: Witkac.pl

By | 2020-09-08T15:31:05+00:00 31 sierpnia 2020|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST