SZKOLENIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 24.02.2021 r.

//SZKOLENIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 24.02.2021 r.

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

„Prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej”

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu Miasta Słupska i powiatu słupskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Termin szkolenia: 24 luty 2021 r. w godzinach 08:30-15:30

Z uwagi na sytuację wywołaną obostrzeniami związanymi z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 szkolenie odbędzie się w formule online.

Link do szkolenia otrzymają uczestnicy zakwalifikowani do udziału (pierwszych 12 osób reprezentujących PES z terenu Miasta Słupska i powiatu słupskiego) na dzień przed szkoleniem.

Program szkolenia obejmuje: zakres przepisów dotyczących nowelizacji prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem co najmniej następujących zagadnień:

  1. Wprowadzenie do nowego PZP
  2. Polityka zakupowa Państwa
  3. Komisje przetargowe – konflikt interesów, moment składania oświadczeń
  4. Planowanie postępowań
  5. Procedura krajowa (poniżej progów unijnych) dla zamówienia klasycznego
  6. Tryb podstawowy – nowość likwidująca min. przetarg nieograniczony
  7. Elektronizacja
  8. Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  9. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie
  10. Przykład przygotowania dokumentacji przetargowej

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się w linku poniżej do dnia 19 lutego 2021 do godziny 15.00.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/rjaXmojrei1q1T7s6

Dodatkowych informacji w sprawie szkolenia udziela Magdalena Misiura, tel. 510 109 476

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!!!

By | 2021-02-12T20:37:49+00:00 12 lutego 2021|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST