SZKOŁA LIDERÓW ZAPRASZA !!!

//SZKOŁA LIDERÓW ZAPRASZA !!!

ZOSTAŃ LIDEREM/KĄ

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

rusza V edycja Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej

organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku

 

Jak wzmocnić swoje umiejętności liderskie, skutecznie zarządzać zmianą w organizacji? Jak pozyskiwać fundusze i partnerów do współpracy? Jak używać narzędzi online w organizacji?

6 dni szkoleń, 12 uczestników i uczestniczek, doskonale przygotowani trenerzy i trenerki, przestrzeń do wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń, rozwoju osobistego, nowe umiejętności i kontakty.

Szukamy osób, które:

 • są lub chcą zostać liderami/kami w swojej małej lub dużej społeczności działającej w obszarze przedsiębiorczości społecznej,
 • chcą rozwijać swoje umiejętności liderskie, aby skuteczniej zarządzać swoją organizacją, społecznością i jej zasobami,
 • zajmują się zarządzaniem w swojej organizacji, społeczności i chcą zdobyć kompetencje potrzebne do prowadzenia działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słowińska Grupa Rybacka i Partnerstwo Dorzecze Słupi zapraszają:

 • przedstawicieli/ki przedsiębiorstw społecznych i instytucji publicznych,
 • lokalnych animatorów/ki,
 • lokalnych liderów/ki
 • wolontariuszy/ki oraz członków/inie grup nieformalnych/grup inicjatywnych a także tych, którzy/e chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie i poszerzyć wiedzę z obszaru ekonomii społecznej.

Oferujemy:

 • szkolenie umiejętności liderskich w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym,
 • inspirujące zajęcia z doświadczonymi trenerami/kami, którzy/e swoją wiedzę i umiejętności opierają na doświadczeniu zawodowym,
 • zaświadczenie ukończenia Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej.

Co w programie?

Program Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej:

 1. Budowanie relacji z otoczeniem, rola lidera w organizacji.
 2. Wystąpienia publiczne
 3. Media społecznościowe, rozwiązania chmurowe np. dysk google, google drive
 4. Pozyskiwanie środków na działania w organizacji
 5. Team coaching zespołowy
 6. Zarządzanie zmianą w organizacji

Miejsce szkoleń:  Równolegle będą prowadzone 3 edycje szkoły w Lęborku, Słupsku i Bytowie. Możesz zgłosić swój udział do Szkoły Liderów w wybranym przez siebie mieście.

Czas trwania: Szkoła Liderów Przedsiębiorczości to cykl 6 jednodniowych spotkań, łącznie 42 godziny. Plan spotkań:

LĘBORK SŁUPSK BYTÓW
18.03.2022 r. 05.04.2022 r. 24.03.2022 r.
19.03.2022 r. 06.04.2022 r. 25.03.2022 r.
20.03.2022 r. 08.04.2022 r. 26.03.2022 r.
22.03.2022 r. 09.04.2022 r. 27.03.2022 r.
23.03.2022 r. 10.04.2022 r. 29.03.2022 r.
29.03.2022 r. 12.04.2022 r. 30.03.2022 r.


O Nas

O następnych spotkaniach zostaną Państwo informowani na bieżąco.

Trenerzy i Trenerki Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej  posiadają wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia rozwojowego m.in. z zakresu: planowania finansowego, strategii marketingowych oraz zarządzania zespołem pracowniczym. Na co dzień zarządzają PES  a także pełnią wiele innych funkcji m.in. doradców/czyń i tutorów/ek –  NGO, PES, grup nieformalnych i grup inicjatywnych wspierając ich w tworzeniu Indywidualnych Ścieżek Rozwoju, oprócz tego są facylitatorami/kami budowania partnerstw lokalnych. Ich doświadczenie potwierdzone jest licznymi certyfikatami, w tym międzynarodowymi, m.in. certyfikat facylitatora budowania partnerstw lokalnych (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych SPLOT); Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych (Stowarzyszenie Szkoła Liderów); Międzynarodowy Certyfikat Professional Coach – Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego i Erickson International College (Kanada); Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydany przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications (UK).

Jak aplikować?  Jakie są kryteria rekrutacji?

 • Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy załączony do zaproszenia i wysłać go na adres cio@cio.slupsk.pl

Formularze dostępne są również w punktach informacyjnych OWES:

w Słupsku Centrum Inicjatyw Obywatelskich ul. Sienkiewicza 19 76-200 Słupsk

w Bytowie, Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Podzamcze 34 77- 100 Bytów

 • Głównym kryterium wyboru uczestników/czek będzie dotychczasowe doświadczenia w działalności na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym naciskiem na obszar ekonomii społecznej.
 • Uczestnikami szkoleń mogą być przede wszystkim osoby aktywnie działające na terenie powiatów słupskiego oraz m. Słupska, powiatu lęborskiego i bytowskiego.

Formularze prosimy odesłać drogą elektroniczną na adres cio@cio.slupsk.pl lub dostarczyć do wybranego punktu informacyjnego w Słupsku, Lęborku lub Bytowie.

Wszystkich niezbędnych informacji udzielą Państwu:

w Słupsku i Lęborku  – Aleksandra Barańska pod nr tel. 59 840 29 20

W Bytowie  – Piotr Pradela pod nr tel. 533 339 188

 

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w szkole, w tym wyżywienia, materiałów szkoleniowych, zwracają część kosztów podróży oraz w razie potrzeby zapewniają koszt opieki nad osobami zależnymi.

 

Szkoła Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowana jest w ramach projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej.

By | 2022-03-15T09:04:31+00:00 24 lutego 2022|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST