SZKOŁA LIDERÓW ZAPRASZA !!!

//SZKOŁA LIDERÓW ZAPRASZA !!!

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słowińska Grupa Rybacka i Partnerstwo Dorzecze Słupi zapraszają, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie i poszerzyć wiedzę z obszaru ekonomii społecznej, do bezpłatnego udziału w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej.

Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej skierowana jest do przedstawicieli/lek środowiska lokalnego, osób zaangażowanych w działalność na rzecz tegoż środowiska, działających w obszarze przedsiębiorczości społecznej – rozwiązujących problemy społeczne i wspierających rozwój swoich społeczności.

 Do udziału w Szkole Liderów Ekonomii społecznej zapraszamy: przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, instytucji publicznych oraz lokalnych animatorów/rek, wolontariuszy/szki oraz członków/członkinie grup nieformalnych/grup inicjatywnych.

 Szkolenie będzie odbywać się równolegle w Słupsku, Lęborku i Bytowie.

 Liczba miejsc: 12

Czas trwania: Szkolenie obejmuje 6 jednodniowych spotkań, łącznie 42 godziny.

 Tematy szkoleń:

  1. Budowanie relacji z otoczeniem, rola lidera w organizacji
  2. Wystąpienia publiczne
  3. Media społecznościowe, rozwiązania chmurowe np. dysk google, google drive
  4. Pozyskiwanie środków na działania w organizacji
  5. Team coaching zespołowy
  6. Zarządzanie zmianą w organizacji

Kryteria rekrutacji do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej:

  • formalne zgłoszenie do udziału na arkuszu zgłoszeniowym
  • dotychczasowe doświadczenia w działalności na rzecz społeczności lokalnej, ze szczególnym naciskiem na obszar ekonomii społecznej.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać mailowo na adres ola.baranska@cio.slupsk.pl do dnia 03 września 2021 roku.

Więcej informacji pod nr tel. 59 840 29 20.

O zakwalifikowaniu się do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej wszyscy/tkie kandydaci/tki zostaną powiadomieni/one indywidualnie.

Osoby, które pozytywnie zakończą etap rekrutacji, będą zobowiązane do:

  • złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie
  • zapoznania się i podpisania regulaminu uczestnictwa w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu oraz opiekę nad osobami zależnymi.

By | 2021-08-23T09:55:40+00:00 23 sierpnia 2021|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST