ROZEZNANIE RYNKU NR 12/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B

//ROZEZNANIE RYNKU NR 12/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B.

Szczegółowy opis zamówienia:

  1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia kursu kat. B dla 1 osoby, polegającego na przygotowaniu jej do egzaminu państwowego poprzez przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych.
  2. Wymiar godzinowy kursu:

– zajęcia teoretyczne – co najmniej 30 godzin lekcyjnych (po 45 min)

– zajęcia praktyczne – co najmniej 30 godzin zegarowych (po 60 min)

Miejsce realizacji szkolenia: Kępice

  1. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikowi egzamin wewnętrzny identyczny jak państwowy (teoretyczny i praktyczny)
  2. Zakres merytoryczny i praktyczny kursu – zgodny z przepisami ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  3. Planowany termin rozpoczęcia kursu: kwiecień 2018
  4. OSOBA DO KONTAKTU w sprawie zamówienia: Patrycja Czawłytko, tel: 880269899
  5. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA ODPOWIEDZI

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 4 kwietnia 2018 roku do godz. 15:00, na adres e-mail: patrycja.czawlytko@cio.slupsk.pl. Prosimy o podanie ceny netto i brutto kursu prawa jazdy na kat. B dla 1 osoby.

By | 2018-03-28T13:51:45+00:00 28 marca 2018|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST