AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI 2021-03-30T13:36:04+00:00

AKTUALNOŚCI

0801 2021

XIV Nabór na wsparcie finansowe

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo [...]

0701 2021

Biuletyn informacyjny OWES 01/2021

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 01/2021. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

1112 2020

Konferencja pt.: „Rozwijamy się! Nowe rozwiązania dla Grup Inicjatywnych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Środki finansowe na rozwój”.

Aktualności|

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w konferencji: Rozwijamy się! Nowe rozwiązania dla Grup Inicjatywnych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Środki finansowe na rozwój. Do udziału w konferencji zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z powiatów [...]

2611 2020

Szkolenie RODO – 03.12.2020 r.

Aktualności|

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: RODO – unijne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz ich wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej Do udziału [...]

2011 2020

Doradztwo prawne w OWES

Aktualności|

Szanowni Państwo przypominamy że Podmioty Ekonomii Społecznej mogą korzystać z doradztwa prawnego w OWES. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczy doradztwo prawne dla: – Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym organizacji pozarządowych, dalej zwanych PES) nieprowadzących działalności gospodarczej, planujących ekonomizację, pod warunkiem przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne (co wiąże się ze stworzeniem miejsca pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem [...]

1811 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE 09/2020/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCE NA PRZEPROWADZENIU SZKOLENIA PT: RODO – UNIJNE ZMIANY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ ICH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Aktualności|

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pt: RODO – unijne zmiany w zakresie [...]

1211 2020

Jak? Być i działać razem. Już 24 listopada odbędzie się 9. Forum Inicjowania Rozwoju! [ON-LINE]

Aktualności|

We wtorek, 24 listopada br. po raz dziewiąty odbędzie się Forum Inicjowania Rozwoju. W tym roku z powodu epidemii COVID-19 wydarzenie odbędzie się w formule on-line. Forum Inicjowania Rozwoju Forum to coroczne spotkanie biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu pełne otwartości, inspiracji, dzielenia się dobrymi praktykami innowacyjnych inicjatyw społecznych w partnerstwach CSR na rzecz realizowania celów [...]

0411 2020

Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe do włączenia się do programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Aktualności|

Mając na uwadze trudną sytuację związaną z trwającą pandemią Covid-19, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS informuje, że w związku uruchomieniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów w ramach programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, istnieje możliwość włączenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych i organizacji [...]

0311 2020

VII KONGRES WSPÓŁPRACY LOKALNEJ – Wspomnienie Henryka Wujca

Aktualności|

W ramach VII Kongresu Współpracy Lokalnej pierwsze spotkanie poświęcone będzie wybitnej postaci w historii Polski – Henrykowi Wujcowi. Zapraszamy Państwa do zgłoszenia uczestnictwa poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY. Spotkanie odbędzie się 17go listopada o godz. 10:15 w formule on-line. Kongres Współpracy Lokalnej to spotkania, których celem jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi instytucje centralne, samorządy, organizacje [...]

0210 2020

Zapraszamy na Targi CSR online !!!

Aktualności|

Targi CSR online kierowane są do szerokiego grona odbiorców. To wydarzenie adresowane zarówno do biznesu, jak i jego otoczenia: społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, uczelni, szkół, mediów, administracji i samorządów. Formuła online sprawia, że każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie mógł przez 5 dni brać czynny udział w Targach CSR. 8. Targi CSR odbędą się w [...]

3108 2020

XIII Nabór na wsparcie finansowe

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo [...]

2808 2020

Media społecznościowe dla organizacji pozarządowych – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

Aktualności|

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: „Media społecznościowe dla organizacji pozarządowych” Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu słupskiego oraz miasta Słupsk, m.in. stowarzyszeń, fundacji, [...]

0107 2020

XIII nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ogłasza XIII nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych – załącznik nr 1 , 2 lub 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych stanowisk pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH. Formularze rekrutacyjne należy wypełnić w [...]

3006 2020

Wydłużenie uległ termin składania wniosków na wsparcie finansowe w ramach XII rundy konkursowej.

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim informuje, iż  wydłużeniu uległ termin składania wniosków na wsparcie finansowe w ramach XII rundy konkursowej. Wnioski będą przyjmowane poprzez portal WITKAC.PL w terminie do 08.07.2020r.

1006 2020

Bezzwrotne wsparcie finansowe OWES

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo [...]

1105 2020

XII nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ogłasza XII nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych – załącznik nr 1 , 2 lub 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych stanowisk pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH. Formularze rekrutacyjne należy wypełnić w [...]

2804 2020

Doradztwo prawne w OWES

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczy doradztwo prawne dla: - Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym organizacji pozarządowych, dalej zwanych PES) nieprowadzących działalności gospodarczej, planujących ekonomizację, pod warunkiem przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne (co wiąże się ze stworzeniem miejsca pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym), - Grup Inicjatywnych (osoby fizyczne i osoby prawne) zainteresowanych stworzeniem miejsca [...]

2004 2020

Usługi doradztwa w ramach tarczy antykryzysowej

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczy usługi doradztwa w ramach tarczy antykryzysowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych. Zapraszamy do kontaktu z naszą doradczynią Grażyną Bolewską w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00 – 12.00 telefonicznie: numer telefonu 606 986 735, lub mailowo: grazyna.bolewska@cio.slupsk.pl

1004 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE 06/2020/OWES/K NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO – PRAWNEGO

Aktualności|

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa specjalistycznego - prawnego w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie [...]

1803 2020

UWAGA!!! NADANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO!!!

Aktualności|

Szanowni Państwo, W związku z kryzysową sytuacją wywołaną zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 trwają prace zespołu ekspertów na poziomie krajowym i regionalnym (to osoby zaangażowane w ekonomię społeczną oraz pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej) mające na celu objąć działaniami wspierającymi (w tym w formie finansowej) Przedsiębiorstwa Społeczne, których działalność została wstrzymana na skutek zawieszenia funkcjonowania [...]

1603 2020

INFORMACJA O PRACY OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SŁUPSKIM!!

Aktualności|

W związku z rozwojem sytuacji i pojawianiem się nowych przypadków zachorowań w trosce o naszych pracowników, partnerów i klientów podjęliśmy decyzję, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania pracujemy w trybie zdalnym. Niniejsza decyzja nie będzie miała wpływu na jakość i terminowość naszych usług. Do Państwa dyspozycji są jak zawsze nasi pracownicy: Prezeska Patrycja Czawłtyko  [...]

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST