Przedłużony nabór na dotacje

//Przedłużony nabór na dotacje

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim przedłuża nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne do dnia 1 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje o naborze na stronie: http://owes-cio.pl/iv-nabor-na-wsparcie-finansowe/

By | 2018-04-04T14:53:04+00:00 19 lutego 2018|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST