POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

///POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
  1. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Program Mikrofinansowania

Pomorskich Organizacji Pozarządowych – NGO

POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE

kwota

maksymalna

(zł)

oprocentowanie

nominalne %

prowizja %

maksymalny

okres spłaty

(miesiące)

NGO

Na cel związany z realizacją projektów
służących rozwojowi przedsiębiorczości
w województwie pomorskim

200 000

3,5

1,5

60

  1. Pożyczka NGO przeznaczona jest na cel związany z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków pochodzących z organizacji miedzyrządowych, rządowych i prywatnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości w województwie pomorskim, w tym również z dziedziny ekonomii społecznej.

  2. Pożyczki udzielane są pod zabezpieczenie. Możliwe formy zabezpieczenia pożyczek to poręczenie, i/lub zabezpieczenie materialne, cesja wierzytelności z dofinansowania projektu.

  3. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki. Pomorski Fundusz Pożyczkowy nie pobiera opłat, ani prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty.

  4. Dokumentacja wnioskowa do pożyczki NGO dostępna jest w każdym najbliższym oddziale Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

80-116 Gdańsk; ul. Szara 32-33 (I piętro), Sekretariat tel. 58/302-20-05; fax 58/307-51-25; e-mail: biuro@pfp.gda.pl

 

  1. Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA

POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE

kwota

maksymalna

(zł)

oprocentowanie

nominalne %

prowizja %

maksymalny

okres spłaty

(miesiące)

Podmioty ekonomii społecznej

Realizacja nowych przedsięwzięć społeczno – ekonomicznych, w tym na tworzenie nowych miejsc pracy

Pożyczka na start” – do 100 tys. zł

Od 0,88% w skali roku

Do 5 lat

POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE

kwota

maksymalna

(zł)

oprocentowanie

nominalne %

prowizja %

maksymalny

okres spłaty

(miesiące)

Podmioty ekonomii społecznej

Realizacja nowych przedsięwzięć społeczno – ekonomicznych, w tym na tworzenie nowych miejsc pracy

Pożyczka na rozwój” – do 500 tys. zł

Od 1,75% w skali roku

Do 5 lat

Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki muszą generować korzyści społeczne.

Środki przeznaczone na wzmocnienie i rozszerzenie swojej działalności oraz na realizację nowych przedsięwzięć społeczno-ekonomicznych.

Pożyczki będą udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (zatrudniającym do 250 osób) – zarówno społecznym start-upom jak i przedsiębiorstwom społecznym działającym na rynku dłużej niż rok.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA jest funduszem pożyczkowym dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, mikro, małych i średnich firm.

Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości ul. Juliana Tuwima 22a, 76-200 Słupsk, tel. 59/84-69-120; fax 59/84-69-120; e-mail: biuro@inkubator.slupsk.pl

W Funduszu Pożyczkowym „INKUBATOR” rozróżniamy dwa produkty, tj.:

POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE

kwota

maksymalna

(zł)

oprocentowanie

nominalne %

prowizja %

maksymalny

okres spłaty

(miesiące)

Podmioty ekonomii społecznej

Ubiegać się może zarówno osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, jak i osoba już ją prowadząca, a pożyczka zostanie przeznaczona na rozwój nowopowstałej lub już funkcjonującej działalności

Pożyczka na start” – do 200 tys. zł

stałe – równe stopie referencyjnej lub zmienne – równe 1,3 stopy referencyjnej

0,7% za każdy rozpoczęty rok, okresu przyznanej pożyczki

60 miesięcy

POŻYCZKA

PRZEZNACZENIE

kwota

maksymalna

(zł)

oprocentowanie

nominalne %

prowizja %

maksymalny

okres spłaty

(miesiące)

Podmioty ekonomii społecznej

Ubiegać się może przedsiębiorca, a pożyczka zostanie przeznaczona na zakupy inwestycyjne

Pożyczka na inwestycyjna” – od 200.201,- zł do 500.000,- zł

stałe – równe stopie referencyjnej lub zmienne – równe 1,3 stopy referencyjnej

0,5% za każdy rozpoczęty rok, okresu przyznanej pożyczki

120 miesięcy

Karencja w spłacie kapitału to odpowiednio:

  • POŻYCZKA NA START – 6 miesięcy,

  • POŻYCZKA INWESTYCYJNA – bez karencji.

Wkład własny w obu produktach wynosi 1% wartości przedsięwzięcia objętego finansowaniem.

Bliższe informacje o tym programie pożyczkowym uzyskać można w siedzibie Stowarzyszenia lub telefonicznie, pod następującymi nr: 59/84 69 112 i 59/84 69 154.

By | 2017-10-27T13:10:07+00:00 27 października 2017|Pożyczki dla PES|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST