Konsultacje projektu resortowego programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne

//Konsultacje projektu resortowego programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne

Zapraszam do udziału w konsultacjach projektu resortowego programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne.

Wszystkie potrzebne informacje znajdują Państwo tutaj:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Konsultacje,programu,Przedsiebiorstwo,PLUS,Spoleczne,3442.html

Ze wsparcia w ramach programu skorzystać mogą przedsiębiorstwa społeczne, a także podmioty ekonomii społecznej, które zdecydują się taki status uzyskać. Środki finansowe z funduszu pracy i funduszu solidarnościowego będzie można uzyskać na wsparcie zatrudnienia, pokrycie kosztów bieżących i reintegrację pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uwagi ujęte w tabeli uwag można przesyłać na adres: jakub.szewczyk@mrips.gov.pl do 27 marca br.

By | 2023-03-23T09:00:40+00:00 23 marca 2023|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST