Konferencja pt.: „Rozwijamy się! Nowe rozwiązania dla Grup Inicjatywnych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Środki finansowe na rozwój”.

//Konferencja pt.: „Rozwijamy się! Nowe rozwiązania dla Grup Inicjatywnych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Środki finansowe na rozwój”.

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w konferencji:

Rozwijamy się! Nowe rozwiązania dla Grup Inicjatywnych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Środki finansowe na rozwój.

Do udziału w konferencji zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z powiatów bytowskiego, lęborskiego i słupskiego oraz z terenu miasta Słupsk, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Termin konferencji: 17 grudnia 2020 r. w godzinach 10.00-12:00

Z uwagi na sytuację wywołaną obostrzeniami związanymi z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 konferencja odbędzie się w formule online.

Link do konferencji otrzymają uczestnicy na dzień przed konferencją.

Program konferencji:

10.00-10.15 Powitanie, informacja o OWES w subregionie słupskim – Patrycja Czawłytko – Prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich,

10.15-10.45 Nowatorski trening przedsiębiorczości – Ewa Szmitka Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, Fundacja Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi

10.45-11.30 Zwrotne instrumenty finansowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – Magdalena Czuchryta – Dyrektor Działu Ekonomii Społecznej Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych TISE S.A.

11.30 – 11.45 Zwrotne wsparcie finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej – Monika Puławska Fundusz Inkubator, kierownik  Finansowych Funduszy Pomocowych, Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości

11.45 – 12.00 Podsumowanie, podziękowanie, zakończenie konferencji Patrycja Czawłytko – Prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link do zgłoszenia: https://forms.gle/wAT8SXk2zM4dgSv76 )  do dnia 16 grudnia 2020 do godziny 15.00.

Dodatkowych informacji w sprawie konferencji udziela Sonia Hilarecka,  tel. 59 840 29 20.

By | 2020-12-11T13:19:43+00:00 11 grudnia 2020|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST