Jak zachęcić młodych do przedsiębiorczości?

//Jak zachęcić młodych do przedsiębiorczości?

Wielu współczesnym nastolatkom i dwudziestolatkom bliskie są wartości obecne w ekonomii społecznej. Brakuje im jednak wiedzy, jak ruszyć z własnym pomysłem na biznes i realizować go w społecznie użyteczny sposób. „Promoting social entrepreneurship in youth work” to zestaw ćwiczeń i warsztatów (tzw. toolkit), który można wykorzystać dla promowania idei ES. Powstał w ramach Programu Erasmus+ realizowanego w Polsce przez Fundację „Dobry Rozwój”.

Proponowany pakiet scenariuszy – przygotowany w języku angielskim – może zostać wykorzystany przez osoby pracujące z młodymi ludźmi, nauczycieli, trenerów osobistych oraz funkcjonujących w obszarze nieformalnego kształcenia facylitatorów, czyli specjalistów, których zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji między osobami bądź grupami w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania. Może też pomóc osobom, które postawiły już pierwsze kroki w sektorze ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/2164565.html?utm_source=prenumerata_ekonomia_spoleczna&utm_medium=email&utm_campaign=01.03.2018

By | 2018-03-01T07:45:05+00:00 01 marca 2018|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST