AKTUALNOŚCI

/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI 2017-06-01T19:23:37+00:00

AKTUALNOŚCI

1106 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 19/OWES/2018

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi [...]

1106 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 18/OWES/2018 – kursy zawodowe

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

0806 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 17/OWES/2018 – KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

0806 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 16/OWES/2018 – KURS PIERWSZEJ POMOCY

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

0506 2018

Spółdzielnia Socjalna „Zielony Punkt” – praca wre!

Aktualności|

W Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" praca wre! Spółdzielnia została założona dzięki pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, prowadzonym przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi. Spółdzielnia zajmuje się wywozem śmieci, segregacja odpadów i utrzymaniem czystości na terenie Gminy Kępice. Posiada w swoim wyposażeniu [...]

0106 2018

Jak radzi sobie „Kółko Graniaste”?

Aktualności|

Fundacja "Kółko Graniaste", założona w grudniu 2017 roku dzięki wsparciu OWES w subregionie słupskim, z powodzeniem prowadzi w Miastku punkt opieki dziennej nad dziećmi w wieku od roku do 3 lat. Ponadto, Fundacja zajmuje się szeroko pojętą działalnością opiekuńczo-wychowawczą - wspiera rozwój intelektualny i kulturalny dzieci oraz rozwija świadomość ekologiczną i prozdrowotną w młodym pokoleniu. [...]

3005 2018

Biuletyn Informacyjny OWES 05/2018

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 05/2018. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2705 2018

Spółdzielnia socjalna „Teraz My”

Aktualności|

Spółdzielnia socjalna „Teraz My” powstała dzięki wsparciu OWES w subregionie słupskim, prowadzonego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką oraz Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.Została założona przez Gminę Kępice i Stowarzyszenie „My dla Was”w październiku 2017 roku. Spółdzielnia skupia swoją działalność na przygotowywaniu posiłków dla szkół z terenu gminy Kępice, cateringów [...]

2405 2018

Konferencja „Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży w powiecie lęborskim”

Aktualności|

  Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na konferencję pt.: " Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży w powiecie lęborskim" organizowaną w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. W trakcie spotkania przedstawimy wybrane działania zainicjowane przez samorząd i organizacje pozarządowe zmierzające do zwiększenia społecznej aktywności młodych mieszkańców powiatu lęborskiego.  Konferencja dedykowana będzie przedstawicielom/kom osób pracujących z młodzieżąi na rzecz młodzieży w organizacjach [...]

2405 2018

Konferencja EKONOMIA SPOŁECZNA NA OBSZARACH WIEJSKICH

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na konferencję pt.: "Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich"realizowaną w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. Na konferencję zapraszamy przedstawicieli/lki trzeciego sektora, grup nieformalne, rad sołeckich i działaczy lokalnych  z powiatu bytowskiego. Podczas spotkania porozmawiamy o wartościach działań społecznych i obywatelskich na wsi a także przedstawimy nowe możliwości rozwoju dla gospodarstw rolnych. Konferencja [...]

1905 2018

Spółdzielnia Socjalna „REMEDIUM”

Aktualności|

Spółdzielnia Socjalna "REMEDIUM" działa na terenie słupska i subregionu słupskiego od marca 2015 roku. Została założona przez członków dwóch organizacji pozarządowych. W 2018 roku zmieniła nazwę. Spółdzielnia zajmuje się organizacją i obsługą różnego rodzaju imprez plenerowych, kulturalnych i sportowych oraz warsztatów manualnych i teatralnych. Dodatkowo, prowadzi działalność związaną z prowadzeniem lokalnej telewizji. Współpracuje z organizacjami [...]

1905 2018

Spółdzielnia socjalna „My dla Was”

Aktualności|

Spółdzielnia socjalna „My dla Was” powstała dzięki wsparciu OWES w subregionie słupskim, prowadzonego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką oraz Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.Została założona przez Gminę Kępice i Stowarzyszenie "My dla Was"w grudniu 2017 roku. Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie dostarczania towarów spożywczych dla klientów z terenu Gminy [...]

1705 2018

Fundacja „Kółko graniaste” – nowy podmiot ekonomii społecznej

Aktualności|

Fundacja "Kółko graniaste" powstała dzięki wsparciu OWES w subregionie słupskim, prowadzonego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką oraz Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi. Została założona w grudniu 2017 roku. Otrzymała dotację na 5 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub zawodowym. W ramach działalności gospodarczej, fundacja "Kółko graniaste" oferuje [...]

1505 2018

Nowa fundacja – „Macierzanka”!

Aktualności|

Dzięki pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, prowadzonym przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, powstał kolejny podmiot ekonomii społecznej w subregionie - fundacja "Macierzanka". Fundacja, w ramach działalności gospodarczej, świadczyć będzie usługi cateringowe na terenie powiatu bytowskiego. Fundacja "Macierzanka" 77-200 Miastko ul. [...]

1405 2018

VI nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ogłasza VI nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych – załącznik nr 1 , 2 lub 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych stanowisk pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH. Formularze rekrutacyjne należy [...]

1405 2018

Lista rankingowa podmiotów zakwalifikowanych do otrzymania dotacji – V nabór

Aktualności|

W załączeniu przedstawiamy Państwu listę rankingową podmiotów zakwalifikowanych w V naborze do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”. Lista rankingowa na wsparcie finansowe [...]

1405 2018

Spółdzielnia socjalna „Pomocna Dłoń”

Aktualności|

Spółdzielnia socjalna "Pomocna Dłoń"jest przedsiębiorstwem społecznym, założonym w marcu 2018 roku przez Gminę Słupsk. Świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z terenu powiatu słupskiego i Miasta Słupska. Głównym odbiorą usług jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku. Ponadto, spółdzielnia oferuje usługi osobom prywatnym opiekując się klientami w ich domach. Zapewnia usługi pielęgnacyjne, [...]

2604 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 14/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

2604 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 15/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ UPRAWNIENIA SEP – GRUPA 1

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

2504 2018

Biuletyn Informacyjny OWES 04/2018

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 04/2018. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2504 2018

Spółdzielnia Socjalna „Zielony Punkt” w Kępicach

Aktualności|

Zielony Punkt - tak nazywa się nowa spółdzielnia socjalna, która od niedawna funkcjonuje w gminie Kępice. Jej podstawowym profilem działalności są usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych, budowa dróg betonowych, porządkowanie ulic oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność dzięki dotacji z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, [...]

2304 2018

Szkolenie z RODO – 9 maja 2018 r.

Aktualności|

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką    i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: „Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych a RODO po 25 maja 2018 r.” Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW [...]

1904 2018

Informacja dotycząca zapytania nr 4/04/2018/OWES

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich informuję o wyniku postępowania nr 4/04/2018/OWES dotyczącego świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pt: RODO – unijne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz ich wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej, realizowanego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” Pełna lista ofert: Oferta nr [...]

1904 2018

ANKIETA dot. Słupskiego Programu Wspierania Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich wraz z Miastem Słupsk chciałoby poznać Państwa opinie, potrzeby, rekomendacje na temat wzmacniania współpracy organizacji w środowisku lokalnym jak i  podejście do kwestii związanych z ekonomizacją działań.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Jest ona anonimowa.  Pozyskane dane posłużą nam do opracowania Słupskiego Programu Wspierania Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Wypełnienie [...]

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST