AKTUALNOŚCI

/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI 2017-06-01T19:23:37+00:00

AKTUALNOŚCI

0908 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 26/OWES/2018 NA ZAPEWNIENIE NOCLEGU I WYŻYWIENIA PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia 1 wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zamawiający. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie [...]

3007 2018

Spółdzielnia socjalna „Drabina”

Aktualności|

Spółdzielnia Socjalna „Drabina” z siedzibą w Ustce jest podmiotem ekonomii społecznej założonym w czerwcu 2018 roku przez Miasto Słupsk i Gminę Miasto Ustka, dzięki wsparciu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, prowadzonego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupski. Celem Spółdzielni Socjalnej jest przywrócenie [...]

3007 2018

Biuletyn Informacyjny OWES 07/2018

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 07/2018. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

3007 2018

Spółdzielnia socjalna „Słupia”

Aktualności|

Spółdzielnia socjalna „SŁUPIA”powstała dzięki wsparciu OWES w subregionie słupskim, prowadzonego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką oraz Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi. Została założona przez Gminę Kołczygłowy w lutym 2018 roku. Po otrzymaniu dotacji z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, spółdzielnia rozpocznie działalność w zakresie prac porządkowych, prostych [...]

2707 2018

Spotkanie informacyjne – 31.07.2018

Aktualności|

W najbliższy worek (31 lipca 2018 roku) o godz. 11.00 w Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (przy ul. Niedziałkowskiego 6) odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej. Podczas spotkania porozmawiamy o: 1. przedstawimy bezpłatną ofertę bezpłatnego poradnictwa dla słupskich organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej; 2. przedstawimy bezpłatna ofertę szkoleniową dla [...]

1807 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 25/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSU OBSŁUGI KOS SPALINOWYCH I PILAREK MECHANICZNYCH

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

1807 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 24/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSU NA PRZEWÓZ RZECZY

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

1707 2018

II konkurs na wsparcie pomostowe przedłużone

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupki oraz Słowińską Grupą Rybacką ogłasza II konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu. Wnioski można składać do dnia 31.07.2018r. Kopia Załącznik nr 15 do Regulaminu Formularz informacji - pomoc publiczna [...]

1307 2018

Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej

Aktualności|

Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału [...]

0307 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 23/OWES/2018

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia pakietu kursów w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

2906 2018

VI nabór na wsparcie finansowe

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo [...]

2906 2018

Biuletyn Informacyjny OWES 06/2018

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 06/2018. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2806 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/2018/OWES

Aktualności|

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. DOKUMENTY DO POBRANIA: 28_06_2018_doradztwo_marketing załącznik nr 1 - formularz ofertowy załącznik nr 2 - doświadczenie [...]

1906 2018

Spotkanie informacyjne – 21.06.2019

Aktualności|

W najbliższy czwartek (21 czerwca 2018 roku) o godz. 12.00 w Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (przy ul. Niedziałkowskiego 6) odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej. Podczas spotkania porozmawiamy o: 1. konkursie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych AKUMULATOR SPOŁECZNY; 2. przedstawimy bezpłatną ofertę bezpłatnego poradnictwa dla słupskich organizacji pozarządowych [...]

1506 2018

Relacja z konferencji „Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży w powiecie lęborskim”

Aktualności|

W ramach działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zorganizowana została we współpracy z Stowarzyszeniem EDUQ, Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Regionalnym Centrum Młodzieży konferencja pn. „Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży w powiecie lęborskim” (14 czerwca 2018 r.). W trakcie spotkania przedstawiono wybrane działania zainicjowane przez samorząd i organizacje pozarządowe zmierzające do zwiększenia społecznej aktywności młodych mieszkańców [...]

1506 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 22/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

1506 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 21/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

1406 2018

Leżę i pracuję – pierwsza taka agencja marketingowa w Polsce!

Aktualności|

Przedsiębiorstwo Społeczne "Leżę i pracuję" jest wyjątkową agencja marketingową - pracują w niej osoby sparaliżowane. Firma świadczy usługi marketingowe, zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i przedsiębiorstw. Specjalizuje się w zarządzaniu fanpage’ami klientów na Facebooku. Skąd wyjątkowość? "Leżę i pracuję" jest wyjątkowe w skali całego kraju. Z jakiego powodu? Otóż zatrudnia osoby sparaliżowane, które maja niezmiernie [...]

1106 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 20/OWES/2018

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

1106 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 19/OWES/2018

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi [...]

1106 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 18/OWES/2018 – kursy zawodowe

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

0806 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 17/OWES/2018 – KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

0806 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 16/OWES/2018 – KURS PIERWSZEJ POMOCY

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

0506 2018

Spółdzielnia Socjalna „Zielony Punkt” – praca wre!

Aktualności|

W Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" praca wre! Spółdzielnia została założona dzięki pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, prowadzonym przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi. Spółdzielnia zajmuje się wywozem śmieci, segregacja odpadów i utrzymaniem czystości na terenie Gminy Kępice. Posiada w swoim wyposażeniu [...]

0106 2018

Jak radzi sobie „Kółko Graniaste”?

Aktualności|

Fundacja "Kółko Graniaste", założona w grudniu 2017 roku dzięki wsparciu OWES w subregionie słupskim, z powodzeniem prowadzi w Miastku punkt opieki dziennej nad dziećmi w wieku od roku do 3 lat. Ponadto, Fundacja zajmuje się szeroko pojętą działalnością opiekuńczo-wychowawczą - wspiera rozwój intelektualny i kulturalny dzieci oraz rozwija świadomość ekologiczną i prozdrowotną w młodym pokoleniu. [...]

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST