AKTUALNOŚCI

/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI 2017-06-01T19:23:37+00:00

AKTUALNOŚCI

2604 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 14/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

2604 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 15/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ UPRAWNIENIA SEP – GRUPA 1

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

2504 2018

Spółdzielnia Socjalna „Zielony Punkt” w Kępicach

Aktualności|

Zielony Punkt - tak nazywa się nowa spółdzielnia socjalna, która od niedawna funkcjonuje w gminie Kępice. Jej podstawowym profilem działalności są usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych, budowa dróg betonowych, porządkowanie ulic oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność dzięki dotacji z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, [...]

2304 2018

Szkolenie z RODO – 9 maja 2018 r.

Aktualności|

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką    i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: „Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych a RODO po 25 maja 2018 r.” Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW [...]

1904 2018

Informacja dotycząca zapytania nr 4/04/2018/OWES

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich informuję o wyniku postępowania nr 4/04/2018/OWES dotyczącego świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pt: RODO – unijne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz ich wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej, realizowanego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” Pełna lista ofert: Oferta nr [...]

1904 2018

ANKIETA dot. Słupskiego Programu Wspierania Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich wraz z Miastem Słupsk chciałoby poznać Państwa opinie, potrzeby, rekomendacje na temat wzmacniania współpracy organizacji w środowisku lokalnym jak i  podejście do kwestii związanych z ekonomizacją działań.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Jest ona anonimowa.  Pozyskane dane posłużą nam do opracowania Słupskiego Programu Wspierania Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Wypełnienie [...]

0604 2018

V nabór na wsparcie finansowe

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo [...]

0604 2018

Lista rankingowa – podmioty zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego

Aktualności|

W załączeniu przedstawiamy Państwu listę rankingową podmiotów zakwalifikowanych w IV naborze do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”. lista rankingowa IV nabór

0304 2018

Zapytanie ofertowe – przeprowadzeniu szkolenia dot. RODO

Aktualności|

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pt: "RODO – unijne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz ich wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej". SZCZEGÓŁOWA DOKUMENTACJA >>>> Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności - RODO Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 1 - formularz_ofertowy

2803 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 13/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSU NA PRZEWÓZ RZECZY

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

2803 2018

Biuletyn Informacyjny OWES 03/2018

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 03/2018. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2803 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 12/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

2103 2018

Klauzule społeczne a Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności|

Jak spełnić obowiązek uwzględniania aspektów społecznych w projektach finansowanych przez EFS? Wielu realizatorów projektów biedzi się z tym problemem, a niewiedza i brak jednoznacznych interpretacji rodzi dezorientację, niepewność i kombinacje, które nie mają nic wspólnego z promowaniem idei ekonomii społecznej. A potrafią nawet do niej skutecznie zniechęcać. Tymczasem rozwiązania nasuwają się same. Szczegółowe informacje na [...]

1403 2018

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE KURSU MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

1303 2018

I konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupki oraz Słowińską Grupą Rybacką ogłasza I konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu. Wnioski można składać do dnia 27.03.2018r. Kopia Załącznik nr 15 do Regulaminu Formularz informacji - pomoc publiczna [...]

0903 2018

Szacowanie kosztu – generator

Aktualności|

Oszacowanie kosztu uruchomienia i utrzymania elektronicznego generatora wniosków dotacyjnych w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. W związku z prowadzonym przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich oszacowaniem wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o podanie kosztu usługi polegającej na uruchomieniu i utrzymaniu elektronicznej aplikacji - generatora wniosków dotacyjnych w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii [...]

0803 2018

Szkolenie: „FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację” w Lęborku

Aktualności|

,,Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką    i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: „FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację” Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu lęborskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, [...]

0203 2018

V nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ogłasza V nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych – załącznik nr 1 , 2 lub 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych stanowisk pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH. Formularze rekrutacyjne należy [...]

0103 2018

Jak zachęcić młodych do przedsiębiorczości?

Aktualności|

Wielu współczesnym nastolatkom i dwudziestolatkom bliskie są wartości obecne w ekonomii społecznej. Brakuje im jednak wiedzy, jak ruszyć z własnym pomysłem na biznes i realizować go w społecznie użyteczny sposób. „Promoting social entrepreneurship in youth work” to zestaw ćwiczeń i warsztatów (tzw. toolkit), który można wykorzystać dla promowania idei ES. Powstał w ramach Programu Erasmus+ [...]

2802 2018

Biuletyn Informacyjny nr 02/2018

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 02/2018. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2802 2018

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE KURSU KUCHARZA POTRAW REGIONALNYCH

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. SZCZEGÓŁY: rozeznanie rynku_kucharz potraw regionalnych

2702 2018

Spotkanie informacyjne w Słupsku dotyczące aktualnych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Aktualności|

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 8 marca 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W programie spotkania m.in.: [...]

2702 2018

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE KURSU PIERWSZEJ POMOCY

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU: ZAŁĄCZNIK - rozeznanie rynku_pierwsza pomoc

2702 2018

Gospodarstwa opiekuńcze

Aktualności|

Gospodarstwa opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na połączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. Rolnictwo społeczne (rolnictwo zaangażowane społecznie) to idea powiązania  wielofunkcyjności gospodarstw rolnych z usługami opiekuńczymi/zdrowotnymi, integracyjnymi oraz  przedsiębiorczością społeczną. Chodzi tu o fakt wykorzystania zasobów rolnych  do wytworzenia świadczeń społecznych na obszarach wiejskich tj.: terapia, rehabilitacja, socjoterapia, resocjalizacja, chronione miejsca [...]

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST