AKTUALNOŚCI

/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI 2017-06-01T19:23:37+00:00

AKTUALNOŚCI

2005 2019

VII konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupki oraz Słowińską Grupą Rybacką ogłasza VII konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu. Wnioski można składać do 31 maja 2019 r. Regulamin przyznawania środków finansowych_aktualizacja06.04.2018 Załącznik nr 4 do Regulaminu [...]

2005 2019

IX nabór na wsparcie finansowe – przedłużony nabór

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w [...]

2904 2019

IX nabór na wsparcie finansowe

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w [...]

2504 2019

ROZEZNANIE RYNKU NR 7/OWES/2019 NA UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I WIZYTY STUDYJNEJ OD NNW

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

2504 2019

ROZEZNANIE RYNKU NR 6/OWES/2019 NA ZAPEWNIENIE NOCLEGU I WYŻYWIENIA PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia 1 wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny [...]

2504 2019

ROZEZNANIE RYNKU NR 5/OWES/2019 NA ZAPEWNIENIE TRANSPORTU PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich przymierza się do organizacji i przeprowadzenia wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi polegającej [...]

1204 2019

Rozeznanie rynku – transport (NR 2/OWES/2019)

Aktualności|

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/OWES/2019 NA ZAPEWNIENIE TRANSPORTU PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ Centrum Inicjatyw Obywatelskich przymierza się do organizacji i przeprowadzenia wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej [...]

1204 2019

Rozeznanie rynku – ubezpieczenie NNW (NR 4/OWES/2019)

Aktualności|

ROZEZNANIE RYNKU NR 4/OWES/2019 NA UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I WIZYTY STUDYJNEJ OD NNW Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania [...]

1204 2019

Rozeznanie rynku – nocleg i wyżywienie podczas wizyty studyjnej (NR 3/OWES/2019)

Aktualności|

ROZEZNANIE RYNKU NR 3/OWES/2019 NA ZAPEWNIENIE NOCLEGU I WYŻYWIENIA PODCZAS WIZYTY STUDYJNEJ Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia 1 wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania [...]

0904 2019

VIII nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ogłasza VIII nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych – załącznik nr 1 , 2 lub 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych stanowisk pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH. Formularze rekrutacyjne należy [...]

0304 2019

VI konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupki oraz Słowińską Grupą Rybacką ogłasza VI konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu. Wnioski można składać do 15 kwietnia 2019 r. Regulamin przyznawania środków finansowych_aktualizacja06.04.2018 Załącznik nr 18 do Regulaminu [...]

0503 2019

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/OWES/2019 NA PRZEPROWADZENIE KURSU NA OPIEKUNA DZIECIĘCEGO W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do zlecenia kursu na opiekuna dziecięcego w żłobku lub klubie dziecięcym (dla dzieci do lat 3) w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU: Rozeznanie-rynku-opiekun żłobka_2019

2002 2019

V konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupki oraz Słowińską Grupą Rybacką ogłasza V konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu. Wnioski można składać do 4 marca 2019 r. Regulamin przyznawania środków finansowych_aktualizacja06.04.2018 Załącznik nr 4 do Regulaminu [...]

2112 2018

Biuletyn Informacyjny OWES 12/2018

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 12/2018. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

1012 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 30/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSU ANIMATOR CZASU WOLNEGO

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

0512 2018

IV konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupki oraz Słowińską Grupą Rybacką ogłasza IV konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu. Wnioski można składać do 21 grudnia 2018 r. Regulamin przyznawania środków finansowych_aktualizacja06.04.2018 Załącznik nr 4 do Regulaminu [...]

2911 2018

Biuletyn Informacyjny OWES 11/2018

Aktualności|

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam Biuletyn Informacyjny OWES nr 11/2018. Znajdą w nim Państwo informacje dot. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, aktualnych działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, w tym ofertę doradczą i szkoleniową aktualnych działań prowadzonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym zaproszenia na szkolenia i [...]

2011 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 29/OWES/2018 – animator czasu wolnego

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

1611 2018

Ekonomia społeczna w Polsce i w Katalonii

Aktualności|

Ekonomia społeczna. Czy Polska ma szansę na przeniesienie katalońskich wzorców? Jakie możliwości, ale i wyzwania stawiają przed nami ekonomia społeczna i solidarna? Zachęcamy do lektury artykułu Marty Makuch. Porusza w nim kwestie dotyczące funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce i Katalonii. Artykuł dostępny jest na stronie: https://publicystyka.ngo.pl/ekonomia-spoleczna-czy-polska-ma-szanse-na-przeniesienie-katalonskich-wzorcow  

0511 2018

III konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe – przedłużony termin

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wraz z Partnerstwem Dorzecze Słupki oraz Słowińską Grupą Rybacką uprzejmie informuje, że nabór w ramach III konkursu na przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu zostaje przedłużony do dnia 14 listopada 2018 roku. Szczegółowa dokumentacja dostępna [...]

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST