AKTUALNOŚCI

/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI 2017-06-01T19:23:37+00:00

AKTUALNOŚCI

1506 2018

Relacja z konferencji „Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży w powiecie lęborskim”

Aktualności|

W ramach działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zorganizowana została we współpracy z Stowarzyszeniem EDUQ, Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Regionalnym Centrum Młodzieży konferencja pn. „Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży w powiecie lęborskim” (14 czerwca 2018 r.). W trakcie spotkania przedstawiono wybrane działania zainicjowane przez samorząd i organizacje pozarządowe zmierzające do zwiększenia społecznej aktywności młodych mieszkańców [...]

1506 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 22/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

1506 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 21/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

1406 2018

Leżę i pracuję – pierwsza taka agencja marketingowa w Polsce!

Aktualności|

Przedsiębiorstwo Społeczne "Leżę i pracuję" jest wyjątkową agencja marketingową - pracują w niej osoby sparaliżowane. Firma świadczy usługi marketingowe, zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i przedsiębiorstw. Specjalizuje się w zarządzaniu fanpage’ami klientów na Facebooku. Skąd wyjątkowość? "Leżę i pracuję" jest wyjątkowe w skali całego kraju. Z jakiego powodu? Otóż zatrudnia osoby sparaliżowane, które maja niezmiernie [...]

1106 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 20/OWES/2018

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

1106 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 19/OWES/2018

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi [...]

1106 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 18/OWES/2018 – kursy zawodowe

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

0806 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 17/OWES/2018 – KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

0806 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 16/OWES/2018 – KURS PIERWSZEJ POMOCY

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

0506 2018

Spółdzielnia Socjalna „Zielony Punkt” – praca wre!

Aktualności|

W Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" praca wre! Spółdzielnia została założona dzięki pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, prowadzonym przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi. Spółdzielnia zajmuje się wywozem śmieci, segregacja odpadów i utrzymaniem czystości na terenie Gminy Kępice. Posiada w swoim wyposażeniu [...]

0106 2018

Jak radzi sobie „Kółko Graniaste”?

Aktualności|

Fundacja "Kółko Graniaste", założona w grudniu 2017 roku dzięki wsparciu OWES w subregionie słupskim, z powodzeniem prowadzi w Miastku punkt opieki dziennej nad dziećmi w wieku od roku do 3 lat. Ponadto, Fundacja zajmuje się szeroko pojętą działalnością opiekuńczo-wychowawczą - wspiera rozwój intelektualny i kulturalny dzieci oraz rozwija świadomość ekologiczną i prozdrowotną w młodym pokoleniu. [...]

2405 2018

Konferencja „Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży w powiecie lęborskim”

Aktualności|

  Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na konferencję pt.: " Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży w powiecie lęborskim" organizowaną w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. W trakcie spotkania przedstawimy wybrane działania zainicjowane przez samorząd i organizacje pozarządowe zmierzające do zwiększenia społecznej aktywności młodych mieszkańców powiatu lęborskiego.  Konferencja dedykowana będzie przedstawicielom/kom osób pracujących z młodzieżąi na rzecz młodzieży w organizacjach [...]

2405 2018

Konferencja EKONOMIA SPOŁECZNA NA OBSZARACH WIEJSKICH

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na konferencję pt.: "Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich"realizowaną w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. Na konferencję zapraszamy przedstawicieli/lki trzeciego sektora, grup nieformalne, rad sołeckich i działaczy lokalnych  z powiatu bytowskiego. Podczas spotkania porozmawiamy o wartościach działań społecznych i obywatelskich na wsi a także przedstawimy nowe możliwości rozwoju dla gospodarstw rolnych. Konferencja [...]

1905 2018

Spółdzielnia Socjalna „REMEDIUM”

Aktualności|

Spółdzielnia Socjalna "REMEDIUM" działa na terenie słupska i subregionu słupskiego od marca 2015 roku. Została założona przez członków dwóch organizacji pozarządowych. W 2018 roku zmieniła nazwę. Spółdzielnia zajmuje się organizacją i obsługą różnego rodzaju imprez plenerowych, kulturalnych i sportowych oraz warsztatów manualnych i teatralnych. Dodatkowo, prowadzi działalność związaną z prowadzeniem lokalnej telewizji. Współpracuje z organizacjami [...]

1505 2018

Nowa fundacja – „Macierzanka”!

Aktualności|

Dzięki pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, prowadzonym przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, powstał kolejny podmiot ekonomii społecznej w subregionie - fundacja "Macierzanka". Fundacja, w ramach działalności gospodarczej, świadczyć będzie usługi cateringowe na terenie powiatu bytowskiego. Fundacja "Macierzanka" 77-200 Miastko ul. [...]

1405 2018

VI nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ogłasza VI nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych – załącznik nr 1 , 2 lub 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych stanowisk pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH. Formularze rekrutacyjne należy [...]

1405 2018

Lista rankingowa podmiotów zakwalifikowanych do otrzymania dotacji – V nabór

Aktualności|

W załączeniu przedstawiamy Państwu listę rankingową podmiotów zakwalifikowanych w V naborze do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”. Lista rankingowa na wsparcie finansowe [...]

1405 2018

Spółdzielnia socjalna „Pomocna Dłoń”

Aktualności|

Spółdzielnia socjalna "Pomocna Dłoń"jest przedsiębiorstwem społecznym, założonym w marcu 2018 roku przez Gminę Słupsk. Świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z terenu powiatu słupskiego i Miasta Słupska. Głównym odbiorą usług jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku. Ponadto, spółdzielnia oferuje usługi osobom prywatnym opiekując się klientami w ich domach. Zapewnia usługi pielęgnacyjne, [...]

2604 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 14/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

2604 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 15/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ UPRAWNIENIA SEP – GRUPA 1

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej [...]

2304 2018

Szkolenie z RODO – 9 maja 2018 r.

Aktualności|

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką    i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: „Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych a RODO po 25 maja 2018 r.” Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW [...]

1904 2018

Informacja dotycząca zapytania nr 4/04/2018/OWES

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich informuję o wyniku postępowania nr 4/04/2018/OWES dotyczącego świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pt: RODO – unijne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz ich wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej, realizowanego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” Pełna lista ofert: Oferta nr [...]

1904 2018

ANKIETA dot. Słupskiego Programu Wspierania Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Aktualności|

Centrum Inicjatyw Obywatelskich wraz z Miastem Słupsk chciałoby poznać Państwa opinie, potrzeby, rekomendacje na temat wzmacniania współpracy organizacji w środowisku lokalnym jak i  podejście do kwestii związanych z ekonomizacją działań.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Jest ona anonimowa.  Pozyskane dane posłużą nam do opracowania Słupskiego Programu Wspierania Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Wypełnienie [...]

0604 2018

V nabór na wsparcie finansowe

Aktualności|

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim realizowany w partnerstwie przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupą Rybacką informuje, iż wnioski o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo [...]

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST